Raaijweide

De Raaijweide is een natuurgebied aan de Maas aan de Blerickse zijde. Het gebied maakt onderdeel uit van de Maascorridor.

Etymologie

Raaibord

Volgens het woordenboek betekent raaien het uitzetten van (denkbeeldige) lijnen, of het peilen van een rivier. Een raai is een denkbeeldige of uitgezette lijn dwars op een rivier, waarlangs dieptepeilingen gedaan worden. Een raaibord is een bord waarop de afstand tot het begin van het vaarwater voor boten en schepen staat aangegeven. Aangezien de Raaijweide bij Venlo de overgang bepaalt van de Maas naar bewoond gebied, kan men stellen dat om die reden in dit natuurgebied raaiborden staan geplaatst. Daarnaast heeft het groene gebied de uiterlijke kenmerken van een weide, dus is de samentrekking van raai (in het Venloos wordt het als Raaij gespeld) en weide snel gemaakt.

Locatie

De Raaijweide is een gebied van 19 hectare in het winterbed van de Maas tegenover het centrum van Venlo. Het gebied ligt tevens ter hoogte van het Kazernekwartier.

Beheer

Tot het einde van de twintigste eeuw was het gebied landbouwgrond. Nu beheert de stichting Het Limburgs Landschap het als natuurgebied. In 2007 heeft deze stichting een inrichtingsplan gemaakt met de volgende doelen:

 • Versterken van de relatie tussen de stad en de Maas
 • Hoogwaterbescherming
 • Natuurontwikkeling
 • Realisatie van een wandel- en recreatiegebied voor de stad.

Natuurontwikkeling

In het gebied werd in april 2011 gestart met het aanleggen van een hoogwatergeul van 800 meter lang en 35 meter breed. De noordelijke 500 meter van de geul staan continu onder water, de andere 300 meter vormen een pad naar het eiland dat bij hoog water geïsoleerd ligt. Door de hoogwatergeul ontstaat een natuurlijk rivierlandschap met natte en droge delen. Tussen de geul en de Maas ontstaat een landtong. In het gebied ontstaan natuurlijke oevers, waarbij het aan de Maas zelf wordt overgelaten om steilranden en zandstrandjes te vormen. Het gebied varieert in hoogte en vochtigheid waardoor er een gevarieerde beplanting zal ontstaan. De planten mogen, in verband met de doorstroming bij hoogwater, niet te hoog worden. Daarom heeft de gemeente Galloway-koeien in het gebied uitgezet die het gebied begrazen.

Citeer dit artikel als: admin (2012) Raaijweide. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/historische-plaatsen/raaijweide.htm

Gerelateerde berichten

 • LingsfortLingsfort Lingsfort is een buurtschap ten oosten van Arcen, gelegen aan de Duitse grens.NaamDe naam is ontleend aan het fort dat hier gebouwd is, uitgerust met dubbele aarden wallen, die nog […] Posted in Historische plaatsen
 • RomeinenweerdRomeinenweerd De Romeinenweerd is een natuurgebied aan de Maas in het stadsdeel Hout-Blerick en maakt onderdeel uit van de Maascorridor.De groenstrook ontstond in 1996, toen een deel van de […] Posted in Historische plaatsen
 • EgypteEgypte Egypte is een buurtschap nabij Jammerdal gelegen, maar valt formeel onder Tegelen. Egypte ligt op de Jammerdaalse Heide.De buurtschap is ontstaan bij een driesprong in het buitengebied […] Posted in Historische plaatsen
 • KlingerbergKlingerberg Klingerberg is een wijk van 121 hectare in Blerick. Het inwoneraantal van de wijk bedroeg in 2003 4360, waarvan 2200 mannen en 2160 vrouwen. Dit aantal is in de loop van de jaren gedaald […] Posted in Historische plaatsen
 • SinselveldSinselveld Sinselveld is een wijk aan de zuidzijde van de Venlose binnenstad.De wijk staat in de volksmond bekend als de Sloot, een volkswijk waar vooral arbeidershuisjes staan. Op de plek in […] Posted in Historische plaatsen
 • KurversgraafKurversgraaf De Kurversgraaf is een restant van de vestingwerken van Arcen en dateert vermoedelijk uit de 15e eeuw. Vanaf 1969 is het restant een rijksmonument. Samen met de Schanstoren is dit […] Posted in Geschiedenis van Arcen
 • SchanstorenSchanstoren De schanstoren is een restant van de vestingwerken van Arcen en dateert uit de vijftiende eeuw. Het is een zogenaamde traptoren, die destijds onderdeel was van een veel grotere […] Posted in Gebouwen in Arcen
 • MaasveldMaasveld Het Maasveld is een buurt in het stadsdeel Tegelen. Het plan “Maasveld” is het meest ambitieuze uitbreidingsplan in de gemeente Venlo. Het plan is gelegen in de opgehoogde uiterwaarden van […] Posted in Historische plaatsen
 • MonumentenMonumenten Onder monumenten verstaan we op de volgende pagina's slechts de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. Dat wil zeggen objecten die door de overheid aangemerkt zijn als waardevol […] Posted in Historische plaatsen
 • MeelderbroekMeelderbroek Het Meelderbroek is een buurtschap in zowel Belfeld als Beesel. Etymologie Mogelijk is de naam afkomstig van de aanwezigheid van een valkensoort, smelleken of meerle genaamd. Een andere […] Posted in Historische plaatsen

Geef een reactie