Meelderbroek

Het Meelderbroek is een buurtschap in zowel Belfeld als Beesel.

Etymologie

Mogelijk is de naam afkomstig van de aanwezigheid van een valkensoort, smelleken of meerle genaamd. Een andere verklaring zou kunnen komen van het beroep van molenaar, destijds mulder of meelder genoemd. De suffix broe(c)k verwijst daarbij naar een moerassig gebied.

Ontstaansgeschiedenis

In de middeleeuwen was dit een gebied met voornamelijk heidevelden en moerassen, veroorzaakt door grond- en regenwater dat vanuit het Duitse Maasterras stiet op een ondoorlaatbare kleilaag in Belfeld en Beesel.

Het vroegst bekende document dat melding maakt van het Merlebroick dateert uit de 14e eeuw, waarin hertog Willem van Gelre aan Heijnken Tilmanssoen van Eyle en Willem Gysensoen van Bollefelt en hun erfgenamen toestemming gaf om een weg aan te leggen vanaf de amer of loswal in Belfeld naar Malbeck. Daarna wordt de Merlenbroeck vermeld in 1456, als de bezittingen van Sibert van Kessel, leenman van de inmiddels verdwenen Grote Hoeve worden omschreven als tussen de hoeve en de omliggende moerassen, met daarbij behorende jachtgebieden. Deze jachtgebieden behoorden waarschijnlijk tot het Land van Kessel.

Pas in de 17e eeuw worden in het gebied huisjes gebouwd voor de arbeiders die een begin maken aan de ontginning van het gebied. De Tranchotkaart van 1815 toont een Merle Broek met een wirwar van wegen. Rond 1835 is veel van de heidegrond veranderd in akkerland en bos.

In de 19e eeuw werd de heide veelvuldig gebruikt als oefenterrein van de Huzaren van Venlo.

Landschap

Tegenwoordig kenmerkt het Meelderbroek zich door de landelijke uitstraling. Er komt vooral glastuinbouw voor, afgewisseld door open velden. Door het gebied stromen verschillende beken, zoals de Molenbeek en de Gaesbeek (ook wel Soersbeek genoemd). Ook het Landgoed Schoneborg en de aan de Maalbeek gelegen Maalbekermolen liggen in het gebied.

Citeer dit artikel als: admin (2012) Meelderbroek. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/historische-plaatsen/meelderbroek.htm

Gerelateerde berichten

  • GebouwenGebouwen Een gebouw is het voortbrengsel van de activiteit die bouwen heet. Bouwen is het vervaardigen van een gebouw door het samenvoegen van bouwmaterialen (zoals baksteen, hout en beton) tot […] Posted in Historische plaatsen
  • RomeinenweerdRomeinenweerd De Romeinenweerd is een natuurgebied aan de Maas in het stadsdeel Hout-Blerick en maakt onderdeel uit van de Maascorridor.De groenstrook ontstond in 1996, toen een deel van de […] Posted in Historische plaatsen
  • Het VeldHet Veld Het Veld is een buurtschap in het noordoosten van Arcen.De naam van de buurtschap is te verklaren door het open karakter dat het gebied tot in de 17e eeuw had. Het gebied bestond vooral […] Posted in Historische plaatsen
  • Jammerdaalse HeideJammerdaalse Heide De Jammerdaalse Heide is een natuurgebied ten zuidoosten van Venlo. Het ligt ten zuiden van de wijk Jammerdal/Onderste en Bovenste Molen. Het natuurgebied wordt ingesloten door de wijk, de […] Posted in Historische plaatsen
  • KazernekwartierKazernekwartier Het Kazernekwartier is een gebied op de westelijke Maasoever in Venlo en is 22 hectare groot, inclusief buitengebieden. Het gebied ligt in de wijk Ubroek. Dit Kazernekwartier is het […] Posted in Historische plaatsen, Geschiedenis van Venlo
  • RijksmonumentRijksmonument Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten, de Gemeente Venlo heeft meerdere rijksmonumenten binnen haar grenzen liggen. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale […] Posted in Historische plaatsen
  • LeutherbergLeutherberg De Leutherberg (Venloos: De Luiterberg) is een woonwijk in Venlo-Oost. De wijk telt 2860 inwoners (2006 Centraal Bureau voor de Statistiek).De wijk dankt zijn naam aan de Leutherweg die […] Posted in Historische plaatsen
  • MuseumkwartierMuseumkwartier Het Museumkwartier is een gebied ten oosten van de oude stadskern van Venlo, aan en in het Juliananpark en in de directe omgeving van Station Venlo.De benaming Museumkwartier wordt pas […] Posted in Historische plaatsen
  • RaaijweideRaaijweide De Raaijweide is een natuurgebied aan de Maas aan de Blerickse zijde. Het gebied maakt onderdeel uit van de Maascorridor.EtymologieRaaibordVolgens het woordenboek betekent raaien […] Posted in Historische plaatsen
  • BolenbergBolenberg Bolenberg is een wijk in Belfeld.De naam is waarschijnlijk afkomstig van een voormalig landgoed, Aen den Bollenbergh genaamd, dat vermoedelijk in de 17e eeuw werd gebouwd. In 1726 werd […] Posted in Historische plaatsen

Geef een reactie