Wapen van Tegelen

Het wapen van Tegelen is een combinatie van Sint Martinus, de beschermheilige van Tegelen, en het wapen van Gulik. Het gemeentewapen werd op 11 december 1896 door koningin-regentes Emma aan de gemeente Tegelen verleend.

Het wapen van de voormalige gemeente Tegelen.

Geschiedenis

Het gemeentewapen is gebaseerd op het gemeentezegel, waarvan de eerste bekende afbeelding uit 1556 dateert. In 1429, toen de Tegelse schepenen aan hun buren in Kaldenkerken en Bracht verzochten om een brief van hun zegel te voorzien, had Tegelen in elk geval nog geen eigen zegel. Het zegel bestaat uit een afbeelding van Sint Martinus te paard, naar rechts gewend en zijn mantel delend met een bedelaar. Het opschrift luidt:

S. MARTIN, PATRON THO TEGELEN

. Dit gemeentezegel werd gebruikt tot aan de Franse bezetting. Onder Frans bewind werd dit zegel vervangen door een stempel met de Franse adelaar. Daarna werd, onder Nederlands bewind, een stempel met het onderschrift

GEMEENTEBESTUUR VAN TEGELEN

gebruikt. In de Belgische tijd was dit een stempel met de Belgische leeuw en de tekst

ADMINISTRATION COMMUNAL DE TEGELEN LIMBOURG

. Op 27 januari 1896, toen de Maastrichtse rijksarchivaris contact opnam met het Tegelse gemeentebestuur, had het dorp als een van de weinige gemeenten in Limburg nog geen officieel gemeentewapen. Aanvankelijk wou Tegelen de heilige niet laten terugkeren op het wapen ten gunste van de Gulikse leeuw, maar de gemeentearchivaris drong aan op zeker behoud. Hierop werd een compromis gesloten, waarbij zowel heilige als leeuw een plek kregen op het wapen. Aanvankelijk zou Sint-Martinus, gedragen op een schild worden afgebeeld, op zijn beurt weer een schild met een afbeelding van de Gulikse leeuw vasthoudend. Dit ontwerp werd door de Hoge Raad van Adel afgekeurd vanwege heraldische regels. In november van dat jaar diende Tegelen een nieuw ontwerp in, zoals dat momenteel bekend is.

Blazoen

Het uiteindelijke gemeentewapen werd op 11 december 1896 officieel door de Hoge Raad van Adel met de volgende heraldische terminologie bevestigd:

Doorsneden: boven in keel St.Maarten, gedekt met een gepluimden helm en gekleed met een wapenrok en brodekijnen, alles van goud, en gehuld in een mantel van zilver; gezeten op een paard van natuurlijke kleur, met toom en dekriemen van goud, gaande over een grasgrond van sinopel, met een zilveren zwaard in de rechterhand snijdt hij een stuk van zijn mantel af hetwelk hij geeft aan een nevens het paard staanden naakten bedelaar van natuurlijke kleur, de lendenen omgord met een tasch en gordel van sabel; onder in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel (Gulik).”

Het wapen werd door de gemeente Tegelen gevoerd tot 2001, toen Tegelen bij Venlo werd gevoegd.

Citeer dit artikel als: admin (2012) Wapen van Tegelen. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/vlaggen-en-wapens/wapen-van-tegelen.htm

Gerelateerde berichten

  • Vlag van TegelenVlag van Tegelen De vlag van Tegelen bestaat uit twee diagonale vlakken, waarvan het vlak (aan de mastzijde) linksboven geel van kleur is en het vlak rechtsonder rood. Centraal in zwart wordt de Gulikse […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van VenloVlag van Venlo De vlag van Venlo bestaat uit twee horizontale banen, waarvan de bovenste baan rood van kleur is en de onderste baan blauw. Aan de mastzijde is sinds de herindeling van 2010 een halve […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van Arcen en VeldenWapen van Arcen en Velden Het wapen van Arcen en Velden is een combinatie van de wapens van Arcen, Velden en Hertogdom Gelre. Het gemeentewapen werd op 5 november 1889 aan de gemeente verleend. Op 24 augustus 1977 […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van BelfeldVlag van Belfeld De vlag van Belfeld bestaat sinds 1982. Deze vlag bleef de officiĆ«le gemeentevlag tot 2001, toen Belfeld middels een gemeentelijke herindeling bij Venlo werd gevoegd.Vlag van Belfeld […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van BelfeldWapen van Belfeld Het wapen van Belfeld is ontstaan in de jaren 20 van de 20e eeuw. Tot de herindeling van 2010, waarbij Belfeld bij Venlo werd gevoegd, bleef het ongewijzigd.GeschiedenisHet wapen van […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van VenloWapen van Venlo Het wapen van Venlo werd op 15 september 1819 door de Hoge Raad van Adel aan de toenmalige gemeente Venlo toegekend. Sindsdien is het wapen een keer aangepast, gemoderniseerd, de […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van Arcen en VeldenVlag van Arcen en Velden De vlag van Arcen en Velden bestaat uit twee diagoleale vlakken, waarvan het vlak rechtsboven geel van kleur is en het vlak linksonder groen. Aan de mastzijde is een oude stadspoort […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van BlerickWapen van Blerick Het wapen van Blerick heeft nooit als zelfstandig wapen bestaan. Wel werd op 17 september 1853 door de Minister van Binnenlandse Zaken Gerlach Cornelis Joannes van Reenen aan de […] Posted in vlaggen en wapens
  • Molenaars- en Olieslagersgilde Sint-BernardusMolenaars- en Olieslagersgilde Sint-Bernardus Het Sint-Bernardusgilde is opgericht in 1429. Vanaf dat jaar mocht niemand in en rondom Venlo malen of olie slaan zonder lid te zijn van het gilde. Ook zij die in de stad granen of zaden […] Posted in Bedrijvigheid
  • Vlag van Blerick De vlag van Blerick bestaat uit twee horizontale vlakken, waarvan het bovenste vlak geel van kleur is en het onderste vlak blauw. Aan de buitenzijde, dus aan de overzijde van de […] Posted in vlaggen en wapens

Geef een reactie