Wapen van Blerick

Het wapen van Blerick heeft nooit als zelfstandig wapen bestaan. Wel werd op 17 september 1853 door de Minister van Binnenlandse Zaken Gerlach Cornelis Joannes van Reenen aan de toenmalige gemeente Maasbree het volgende wapen verleend: “Een schild van lazuur met een links gaand gevleugeld hert sommé van een kruis tussen de hoornen, alles van goud, parti van keel met een springend hert van goud sommé van hetzelfde, het chef van het schild van goud met eenen adelaar van sabel.

Het wapen van de voormalige gemeente Maasbree, met linksonder het wapendeel van Blerick

Omtrent de betekenis van dit wapen kan het volgende worden vermeld. De adelaar heeft betrekking op het dorp Maasbree. Deze wapenfiguur is afgeleid van het zegel der schepenbank van de heerlijkheid Bree. Dit zegel bevatte het beeld der kerkpatrones, de heilige Aldegundis, met onder meer een schild waarop een adelaar voorkwam. Dit schild met adelaar is zeer waarschijnlijk een herinnering aan het wapen der eigenaars van het kasteel Bree. Het springend hert heeft betrekking op Baarlo. In het zegel van de schepenbank van Baarlo komt het beeld van de heilige Petrus voor met onder meer een schild waarop een naar links springend hert voorkwam. Voor Blerick is het eerstgenoemde hert van belang, dus het gevleugeld hert met kruis.

Tot in de Franse tijd maakte Blerick deel uit van het Land van Kessel, dat op haar beurt weer onderdeel was van Opper-Gelre. Onder Spaans bewind, en later Pruisisch bewind had Blerick een eigen schepenbank. Rechts op het sinds 1625 gevoerde schepenzegel was de kerkpatroon Sint-Lambertus. Links op dit zegel is een naar rechts springend hert met vleugels te zien. Het randschrift op het zegel vermeldt:

S SCABI S LAMBER EPIC PATRO BLERENS

Voluit geschreven wil dit zeggen: Sigillum Scabinorum Sancti Lamberti Epicopi Patroni Blerensis. In de vertaling naar het Nederlands: Zegel van de schepenen van de heilige bisschop Lambertus, patroon van Blerick. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het hert het symbool is van de heilige Hubertus. Deze was in de vroege middeleeuwen actief als missionaris in het gebied van de huidige provincie Limburg. Na de Franse tijd werden Maasbree, Baarlo en Blerick samengevoegd tot de nieuwe gemeente. De samenvoeging van de drie dorpen stond als zodanig aan de basis van de totstandkoming van het nieuwe gemeentewapen, waarin elk dorp zich vertegenwoordigd zag.

Citeer dit artikel als: admin (2012) Wapen van Blerick. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/vlaggen-en-wapens/wapen-van-blerick.htm

Gerelateerde berichten

  • Wapen van Arcen en VeldenWapen van Arcen en Velden Het wapen van Arcen en Velden is een combinatie van de wapens van Arcen, Velden en Hertogdom Gelre. Het gemeentewapen werd op 5 november 1889 aan de gemeente verleend. Op 24 augustus 1977 […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van BelfeldWapen van Belfeld Het wapen van Belfeld is ontstaan in de jaren 20 van de 20e eeuw. Tot de herindeling van 2010, waarbij Belfeld bij Venlo werd gevoegd, bleef het ongewijzigd.GeschiedenisHet wapen van […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van BelfeldVlag van Belfeld De vlag van Belfeld bestaat sinds 1982. Deze vlag bleef de officiële gemeentevlag tot 2001, toen Belfeld middels een gemeentelijke herindeling bij Venlo werd gevoegd.Vlag van Belfeld […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van Arcen en VeldenVlag van Arcen en Velden De vlag van Arcen en Velden bestaat uit twee diagoleale vlakken, waarvan het vlak rechtsboven geel van kleur is en het vlak linksonder groen. Aan de mastzijde is een oude stadspoort […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van VenloWapen van Venlo Het wapen van Venlo werd op 15 september 1819 door de Hoge Raad van Adel aan de toenmalige gemeente Venlo toegekend. Sindsdien is het wapen een keer aangepast, gemoderniseerd, de […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van TegelenVlag van Tegelen De vlag van Tegelen bestaat uit twee diagonale vlakken, waarvan het vlak (aan de mastzijde) linksboven geel van kleur is en het vlak rechtsonder rood. Centraal in zwart wordt de Gulikse […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van TegelenWapen van Tegelen Het wapen van Tegelen is een combinatie van Sint Martinus, de beschermheilige van Tegelen, en het wapen van Gulik. Het gemeentewapen werd op 11 december 1896 door koningin-regentes Emma […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van VenloVlag van Venlo De vlag van Venlo bestaat uit twee horizontale banen, waarvan de bovenste baan rood van kleur is en de onderste baan blauw. Aan de mastzijde is sinds de herindeling van 2010 een halve […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van Blerick De vlag van Blerick bestaat uit twee horizontale vlakken, waarvan het bovenste vlak geel van kleur is en het onderste vlak blauw. Aan de buitenzijde, dus aan de overzijde van de […] Posted in vlaggen en wapens
  • Martinuskerk TegelenMartinuskerk Tegelen De Sint-Martinuskerk in Tegelen is de hoofdkerk van de gezamenlijke parochies van Tegelen, Steyl en Belfeld. De kerk is genoemd naar de heilige Sint […] Posted in Gebouwen in Tegelen

Geef een reactie