Vlag van Belfeld

De vlag van Belfeld bestaat sinds 1982. Deze vlag bleef de officiële gemeentevlag tot 2001, toen Belfeld middels een gemeentelijke herindeling bij Venlo werd gevoegd.

Vlag van Belfeld vanaf 1982

In 1975 verzocht de Stichting voor Banistiek en Heraldiek de gemeente om een officiële gemeentevlag in te voeren, maar Belfeld wees dit verzoek vooralsnog af. In 1981 stuurde de Utrechtse vexilloloog J.F. van Heijningen ongevraagd een gedetailleerd voorstel aan de gemeente voor de vormgeving van een gemeentevlag. Het ontwerp hiervoor behelsde drie verticale banen in de kleuren blauw, geel en zwart, met als eenvoudig symbool een witte klok (bel). De afbeelding van paus Urbanus I, die de patroonheilige van het dorp is, werd door hem veel te ingewikkeld bevonden, waarop hij de voorkeur gaf aan de symbolische bel.

De raadscommissie Algemene Zaken was wel geïnteresseerd in een eigen Belfeldse vlag en besloot advies in te winnen bij de Stichting voor Banistiek en Heraldiek. Daarbij rees de vraag of de door Van Heijningen voorgestelde bel in het ontwerp iets met Belfeld te doen had. De stichting kwam daarop met een sterk afwijkend voorstel, namelijk om de vlag uit te voeren in drie horizontale banen in de kleuren wit, geel en blauw. Hierbij stelden de blauwe kleur de verwevenheid met de ten westen van de gemeente liggende Maas voor in ten minste vijf regelmatige welvingen. De kleur geel zou de verwevenheid van de kernen Belfeld, Bolenberg en Geloo voorstellen. Dit ontwerp zou echter teveel lijken op de vlag van Dodewaard.

Vlag van Dodewaard, die sterk lijkt op het voorstel van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek voor de Belfeldse vlag

Uiteindelijk werd het voorstel van Van Heijningen in zijn geheel overgenomen, inclusief de witte bel. Op 25 januari 1982 werd dit voorstel door de Belfeldse gemeenteraad voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel, die een maand later positief reageerde op dit voorstel. De officiële beschrijving van de Raad is als volgt:

Drie banen van gelijke lengte, blauw, geel en zwart, en in de broektop een witte klok, waarvan de hoogte gelijk is aan 2/5 van de hoogte van de vlag

Citeer dit artikel als: admin (2012) Vlag van Belfeld. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/vlaggen-en-wapens/vlag-van-belfeld.htm

Gerelateerde berichten

  • Wapen van VenloWapen van Venlo Het wapen van Venlo werd op 15 september 1819 door de Hoge Raad van Adel aan de toenmalige gemeente Venlo toegekend. Sindsdien is het wapen een keer aangepast, gemoderniseerd, de […] Posted in vlaggen en wapens
  • MutsaersoordMutsaersoord Mutsaersoord is een herstellingsoord voor volwassenen met een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek en een medisch kinderhuis op de steilrand in Venlo. Het Mutsaersoord was […] Posted in Gebouwen in Venlo-Oost
  • Wapen van BelfeldWapen van Belfeld Het wapen van Belfeld is ontstaan in de jaren 20 van de 20e eeuw. Tot de herindeling van 2010, waarbij Belfeld bij Venlo werd gevoegd, bleef het ongewijzigd.GeschiedenisHet wapen van […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van VenloVlag van Venlo De vlag van Venlo bestaat uit twee horizontale banen, waarvan de bovenste baan rood van kleur is en de onderste baan blauw. Aan de mastzijde is sinds de herindeling van 2010 een halve […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van TegelenVlag van Tegelen De vlag van Tegelen bestaat uit twee diagonale vlakken, waarvan het vlak (aan de mastzijde) linksboven geel van kleur is en het vlak rechtsonder rood. Centraal in zwart wordt de Gulikse […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van Arcen en VeldenWapen van Arcen en Velden Het wapen van Arcen en Velden is een combinatie van de wapens van Arcen, Velden en Hertogdom Gelre. Het gemeentewapen werd op 5 november 1889 aan de gemeente verleend. Op 24 augustus 1977 […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van Arcen en VeldenVlag van Arcen en Velden De vlag van Arcen en Velden bestaat uit twee diagoleale vlakken, waarvan het vlak rechtsboven geel van kleur is en het vlak linksonder groen. Aan de mastzijde is een oude stadspoort […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van TegelenWapen van Tegelen Het wapen van Tegelen is een combinatie van Sint Martinus, de beschermheilige van Tegelen, en het wapen van Gulik. Het gemeentewapen werd op 11 december 1896 door koningin-regentes Emma […] Posted in vlaggen en wapens
  • Wapen van BlerickWapen van Blerick Het wapen van Blerick heeft nooit als zelfstandig wapen bestaan. Wel werd op 17 september 1853 door de Minister van Binnenlandse Zaken Gerlach Cornelis Joannes van Reenen aan de […] Posted in vlaggen en wapens
  • Vlag van Blerick De vlag van Blerick bestaat uit twee horizontale vlakken, waarvan het bovenste vlak geel van kleur is en het onderste vlak blauw. Aan de buitenzijde, dus aan de overzijde van de […] Posted in vlaggen en wapens

Geef een reactie