Archives: verdedigingswerken

De Schijf

De Schijf was een van de onderdelen van de vestingwerken van Venlo.   Wanneer het is gebouwd, blijft onduidelijk, maar mogelijk stamde het uit de 14e of 15e eeuw. Het gebouw had geen direct verdedigende functie, maar lag wel direct naast de Gelderse Poort. Aanvankelijk deed het dienst als arrestantenhuis, maar vanaf 1850 werd het • Read More »


Walenbrug

De Walenbrug was als verbindingsbrug tussen de wal en De Weerd onderdeel van de vestingwerken van Venlo.   Onder de wal bij de Tegelpoort lag de poterne Walenpoort, die in de laatste dagen van zijn bestaan als entrepôt diende. Deze poort mocht, in tegenstelling tot de andere poorten en poternes, enkel door militair personeel worden • Read More »


Picardiemolen

De Picardiemolen, ook wel Roffartsmolen genoemd, is een verdwenen watermolen in Venlo. De molen bevond zich in de binnenstad, aan het eind van een zijstraat van de Parade, Picardie genaamd. Deze straat bestaat overigens nog steeds, evenals de Parade. Achter de molen lag een militair terrein (Piottewei) tegen de stadsmuur. De molen werd aangedreven door • Read More »


Doyerensmolen

De Doyerensmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Rosariumbuurt in de binnenstad van Venlo. De precieze locatie is af te lezen op de kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, ter hoogte van het latere Fort Beerendonck. In feite lag de molen op een kleine halve • Read More »


Werf

De Werf is een voormalige loswal aan de Maas, als onderdeel van de Venlose Vestingwerken. In de vestingtijd lag het direct aan het water van de binnenhaven en diende het voor de binnenscheepvaart als loswal. Hoewel het niet direct tot de vestingwerken behoorde, speelde het wel een rol bij belegeringen. De Werf liep van Bastion • Read More »


Touwslagerij

De Touwslagerij was een smalle strook aan de buitenzijde van de vesting Venlo, aan de zuidzijde van de stad. Het lag ter hoogte van het klooster Trans-Cedron, tussen het Bastion Kwaktoren en de Roermondsepoort. Hier werd door een touwslager scheepstouw “geslagen” voor de schippers die in Venlo laadden en losten. Het bevond zich direct aan • Read More »


De Roef

De Roef is een voormalig open strook langs de Maas aan de noordrand van de vesting Venlo. In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de noordelijke vestingwerken, of om de toenmalige • Read More »


De Hamel

De Hamel is een voormalig open veld aan de zuidrand van de vesting Venlo. In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de zuidelijke vestingwerken kon bereiken. Om dit nog verder te • Read More »


Gele Gracht

In de vestingtijd was Venlo omgeven door een dubbele vestinggracht. De Gele Gracht bevond zich aan de zuidzijde van de vestingwerken, als buitenste gracht aan de Enveloppe Reede. Terwijl de binnengracht de bastions direct omsloot, lag de buitengracht om de diverse enveloppes en lunetten om een extra hindernis op te werpen voor eventuele aanvallen. Van • Read More »


Bleek

De Bleek was een blekerij op een lunet in de Venlose Vestingwerken. De Bleek is in ieder geval na 1560 gebouwd. De Spanjaertsmolen, die voor die tijd was gebouwd, lag op dezelfde lunet, ter hoogte van de nu nog bestaande Martinuskerk. De lunet was toegankelijk via het in de stadsmuur aanwezige Kerkepäörtje, die ook toegang • Read More »