Archives: torens

Vogelsanxtoren

In 1393 werd op de Vogelsanxtoren een weerhaan geplaatst. Wanneer de toren is gebouwd, blijft onduidelijk, evenals de locatie en de functie. Citeer dit artikel als: Keijsers Peter (2012) Vogelsanxtoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/vogelsanxtoren.htm


Papeterstoren

Van de Papeterstoren is slechts het bouwjaar overgeleverd: 1634. Mogelijk heeft de toren gelegen in het westelijke gedeelte van de vestingstad, in of nabij kwadrant Klein Italië. Hier woonden veel havenarbeiders. Ook kan de toren in het kwadrant Schrixel hebben gelegen. Hier bevond zich in die tijd een armenkerkhof.   (Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas • Read More »


Toren achter Cranveld’s huis

De Toren achter Cranevelds huis is gebouwd in 1401. De locatie en functie zijn niet overgeleverd. Mogelijk verwijst de naam naar het Craneveld, en vermoedt men dat de locatie in het kwadrant Schrixel heeft gelegen. Aangezien de vestingwerken vanaf 1343 zijn gebouwd, is dit waarschijnlijk niet een van de originele torens.   (Bronnen: Frans Hermans: • Read More »


Baerkestoren

Over de Baerkestoren bestaan weinig gegevens. Wel is het bouwjaar bekend: 1387. De locatie blijft een raadsel.   (Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo) Citeer dit artikel als: Keijsers Peter (2012) Baerkestoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/baerkestoren.htm


Amonissetoren

Over deze toren is niet veel bekend. De Amonissetoren lag bij de Keulsepoort en werd in 1608 gebouwd. Het is niet geheel duidelijk of de toren in de stadsmuur lag, of dat het een solitaire toren was.   (Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo) Citeer dit artikel als: Keijsers • Read More »


Witte Toren

De Witte Toren ofwel Maastoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo. Herkomst van de naam De herkomst van de naam Maastoren is natuurlijk duidelijk. Hij lag tenslotte aan de Maas, ter hoogte van de Maaspoort. Voor de andere benaming moet men in acht nemen, dat de toren wit gekalkt was, • Read More »


Wildschutstoren

De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de  vestingstad Venlo. De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden worden in het gegeven dat vanuit deze toren, bij een belegering, in het wild op eventuele in het oostelijk gelegen Laar verborgen vijandige troepen werd geschoten. De tweede uitleg • Read More »


Weerstoren

De Weerstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo. De toren lag aan de zuidelijke westwal van de stadsmuur in de wijk Klein Italië, even ten noorden van de Blodaartstoren. Beide torens dienden aan het begin van de stadsverheffing ter verdediging van de Weerd en de haven, waar schippers hun waren • Read More »


Vogelkenstoren

De Vogelkenstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo. Herkomst van de naam De naam refereert vermoedelijk aan een vogelmarkt die in de directe nabijheid regelmatig werd gehouden. De precieze plek van die markt is echter niet meer te achterhalen. Locatie De toren bevond zich aan de noordzijde van de stadsmuur, • Read More »


Stadstoren

De Stadstoren was een grote uitkijktoren in Middeleeuws Venlo, die rustte op vier imposante pilaren. Hoewel de toren geen direct deel uitmaakte van de vestingwerken, was hij wel van wezenlijk belang voor de verdediging van de stad. Aangezien Venlo in een dal lag en men voordat de toren was gebouwd moeilijk de naderende vijand kon • Read More »