Archives: Immaterieel Erfgoed

Immaterieel Erfgoed

Onder immaterieel erfgoed verstaat men het onstoffelijk levend actief erfgoed van een groep mensen of een volk. Daaronder vallen de sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, (taal)uitdrukkingen of (volks)muziek. In de Gemeente Venlo zijn een heleboel sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, (taal)uitdrukkingen of (volks)muziek die hieronder vallen. Hieronder een opsomming van wat wij voor Venlo in • Read More »