Archives: terminologie

Acces

Een acces is in het algemeen een toegang of doorgang. Dit is in Nederland specifiek gebruikt voor een toegang die door een inundatie voert, in de vorm van een hoog terreingedeelte, dijk, kade, land-, spoor- of waterweg. Wanneer enkele dicht bijeen gelegen accessen de mogelijkheid bieden tot onderlinge steunverlening spreekt men wel van een meervoudig • Read More »


Accespost

Een accespost is een klein verdedigingswerk, aangelegd met het doel het doordringen van een aanvaller over het acces te beletten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Accespost. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/accespost.htm


Affuit

Een affuit is een onderstel voor een vuurwapen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Affuit. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/affuit.htm


Afsnijding

Een afsnijding is een binnen een vestingwerk gelegen verschansing, wal of muur, soms met droge gracht, met het doel een binnengedrongen aanvaller te stoppen. Het werd soms in geval van nood aangelegd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Afsnijding. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/afsnijding.htm


Agger

Een agger is een aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken. Agger en stormtoren (uit: “Histoire d’une forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Agger. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/agger.htm


Ante-murale

Een ante-murale is een vóór de hoofdmuur gelegen lagere muur. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Ante-murale. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/ante-murale.htm


Approche

Een approche is een naderingsloopgraaf bij het beleg van een vesting, in zigzagvorm aangelegd, met het doel de vesting te naderen en daarbij zo veel mogelijk gedekt te blijven tegen het vuur van de belegerden. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Approche. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/approche.htm


Arkeneel

Een arkeneel is een arkelachtige uitbouw van een kasteel- of vestingmuur. Spietorens (Bron: Stichting menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Arkeneel. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/arkeneel.htm


Armborst

Een armborst is een grote kruisboog voor het verschieten van zware pijlen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Armborst. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/armborst.htm


Armement

Met armement wordt bedoeld: alle krijgsbehoeften om een vesting in staat van verdediging te brengen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Armement. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/armement.htm