Archives: terminologie

gouden erfgoed

Een andere naam voor gouden erfgoed is historisch interieur, dat wil zeggen de historische inrichting van iets. Dus hoe de inrichting met meubels en accessoires er vroeger uitzag behouden. Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) gouden erfgoed. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/gouden-erfgoed.htm


Rood erfgoed

Rood Erfgoed is een andere naam voor een bebouwd monument. Dit kunnen rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten zijn maar ook bebouwingen die (nog) niet op de monumentenlijsten staan maar wel het behouden waard zijn. Zie ook: Gebouwen Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Rood erfgoed. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/rood-erfgoed.htm


Cultuurlandschap

Een cultuurlandschap is een landschap dat onder invloed van de mens is gevormd. Dat wil dus ook zeggen dat een heel groot deel van de gemeente Venlo tot het cultuurlandschap behoort.     Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Cultuurlandschap. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/cultuurlandschap.htm


Locus

Locus is een oude Latijnse benaming voor een dorp of gehucht, die werd gebezigd vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen. In die tijd was het gebruikelijk om een plaats zonder stadsrechten als zodanig aan te duiden. Van deze benaming is ook het woord locatie afgeleid, hetgeen plaatsbepaling betekent. Tot circa 1400 werd deze • Read More »


Kamp

Een kamp is in de toponymie een open ruimte of veld in het landschap. Het woord is afgeleid van het Latijnse campus, dat in de Romeinse tijd ook gebruikt werd voor legerplaats. In de middeleeuwen werd hiermee vaak een goed aangeduid, dat meestal bestond uit een of meerdere panden en omliggend terrein, veelal ook akkers, • Read More »


Bantuin

Een bantuin was tot in de Nieuwe Tijd een tot de gemeente behorend stuk platteland buiten de vesting. Er golden dezelfde wetten als binnen de stadsmuren, vandaar dat er ook wordt gesproken over stedelijk rechtsgebied buiten de vesting. In de bantuin werd veelal op gemengde bedrijven akkerbouw en veeteelt bedreven. Waarschijnlijk komt de benaming bantuin • Read More »


Aanvalsfront

Het aanvalsfront is het deel van een vesting dat door de vijand wordt aangevallen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aanvalsfront. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aanvalswerk.htm


Aanvalswerken

Aanvalswerken is de verzamelnaam voor alle werken ten behoeve van het belegeren van een vesting. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aanvalswerken. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aanvalswerken.htm


Aardmortier

Een aardmortier is een put of ingegraven vat, waarin aangebracht een hoeveelheid stenen, die door een springlading in voorwaartse richting wordt uitgeworpen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aardmortier. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aardmortier.htm


Aardrol

Een aardrol is een hoeveelheid grond, uitgeworpen aan de kop van een naderingsloopgraaf, die dekking verschafte en bij het vorderen van het graafwerk steeds verder voorwaarts werd gebracht. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aardrol. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aardrol.htm