Archives: Gebouwen in Velden

Annakapel met hoogwaterhuis

De Annakapel met hoogwaterhuis is een rijksmonument in de Veldense wijk  Hasselt. Het betreft een schuur met uitgebouwd kapelletje, vermoedelijk stammend uit de jaren rond 1700. Voor die tijd stond er al een huis dat al rond 1500 moet zijn gebouwd. Door de hogere ligging van het hui bleef het gebouw tijdens overstromingen van de Maas droog • Read More »


Andreaskerk

De Andreaskerk is een neogotische, driebeukige kerk met een zijdelings geplaatste toren van vier geledingen met ingesnoerde torenspits in Velden.   De oorspronkelijke kerktoren, daterend uit circa 1300, was opgetrokken uit mergel, het priesterkoor dateert oorspronkelijk uit 1509 en de zijbeuken uit 1857. De kerk werd in 1933 afgebroken, waarna er een nieuwe kerk werd • Read More »


Hasselerhof

De Hasselerhof is een verdwenen boerderij in Velden.   Zoals de naam al doet vermoeden, moet de locatie van de boerderij worden gezocht in de huidige wijk Hasselt of de Hasselderheide.   De boerderij wordt genoemd in een akte van verpachting, daterend van 22 oktober 1856, waarin de Venlose R.K. Godshuizen een pachtovereenkomst sluit met • Read More »


Thissenhof

De Thissenhof is een boerderij in de Veldense wijk Hasselt en is bijna 200 oud.   Rond 1700 wordt in de buurtschap een schuur met verdieping gebouwd, waar de boeren bij hoog water hun toevlucht zoeken; het vee op de begane grond en de mensen op de verdieping. Hoewel niet aangemerkt als monument geldt de • Read More »


Maartenshof

De Maartenshof is een boerderij in de Veldense wijk Hasselt en is circa 150 jaar oud.   Rond 1700 wordt in de buurtschap een schuur met verdieping gebouwd, waar de boeren bij hoog water hun toevlucht zoeken; het vee op de begane grond en de mensen op de verdieping. Hoewel niet aangemerkt als monument geldt • Read More »


Heiligershof

De Heiligershof is een boerderij in Velden in de wijk Hasselt en is enkele eeuwen oud.   Rond 1700 wordt in de buurtschap een schuur met verdieping gebouwd, waar de boeren bij hoog water hun toevlucht zoeken; het vee op de begane grond en de mensen op de verdieping. Hoewel niet aangemerkt als monument geldt • Read More »


De Brem

De Brem is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo en is enkele eeuwen oud.   De langgevelboerderij ligt op een stuifduin aan een oude opgedroogde meander, die verbonden is geweest met de Maas. Toen deze meander droog kwam te liggen, werden aan de loop ervan het zuidelijk van Schandelo gelegen Zwarte Water en • Read More »


D’n Ossenberg

D’n Ossenberg is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo, ten noordoosten van het recreatiegebied Zwarte Water, en is enkele eeuwen oud.   De boerderij ligt aan een oude, opgedroogde meander, die verbonden is geweest met de Maas. Toen deze meander droog kwam te liggen, werd op een gedeelte van de loop het Zwarte • Read More »


Hermeshof

De Hermeshof is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo, van oudsher een agrarische gemeenschap, en is enkele eeuwen oud.   De boerderij is van het type langgevelboerderij, met enkele schuren, veestallen en een wagenwerkplaats rond een ruim erf. Vermoedelijk heeft de naam van de boerderij te maken met een vorige bewoner met de • Read More »


Lindsehof

De Lindsehof is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo, van oudsher een agrarische gemeenschap, en is enkele eeuwen oud.   Vermoedelijk heeft de naam van de boerderij te maken met een aanwezigheid van de linde. Een andere verklaring van de naam kan zijn dat een vorige bewoner de achternaam Linders heeft gehad, maar • Read More »