Tweede Gelderse Successieoorlog

De Tweede Gelderse Successieoorlog was een successieoorlog die van 1423 tot 1448 duurde in het hertogdom Gelre.

Ontstaan

Aanleiding was het overlijden van hertog Reinald IV van Gelre en Gulik, die geen wettige kinderen had. De steden en ridderschap van Gelre en Zutphen verkozen de 13-jarige Arnold van Egmont, de kleinzoon van zijn zus Johanna van Gulik, tot hertog van Gelre, maar in Gulik werd Adolf van Berg ingehuldigd als hertog van Gulik. Adolf maakte ook aanspraken op Gelre, terwijl Jan van Egmont, die namens zijn minderjarige zoon Arnold voorlopig als ruwaard het Gelderse bewind voerde, ook aanspraken maakte op Gulik.

Verloop

Rooms-koning Sigismund beschouwde Gelre en Gulik als in 1423 terug aan het Rijk vervallen lenen, die tegen betaling van 14.000 gulden in 1424 werden aangeboden aan Arnold als nauwste verwant van Reinald IV. Arnold had echter moeite het geld bijeen te brengen en Sigismund deed het jaar daarop Adolf hetzelfde bod, die het aanvaardde. De Gelderse steden en ridders weigerden Adolf echter als hertog te erkennen, en nadat Adolf hierover bij de rooms-koning had geklaagd, werden Arnold en zijn onderzaten in 1430 bij Sigismund ontboden, maar omdat zij niet kwamen opdagen kreeg Arnold in 1431 de rijksban. Maar zelfs nadat in 1434 paus Eugenius IV, het concilie van Bazel en de inmiddels keizer geworden Sigismund hun steun hadden uitgesproken voor Adolf van Berg, bleef Arnold stug in het Gelderse zadel zitten en zijn aanspraken op Gulik volhouden, ondanks de vele geldproblemen en conflicten met de Staten die hem dit opleverde.

Einde en nasleep

Adolf streed vergeefs tegen Arnold om het Gelderse deel van Reinalds erfenis op te eisen, tot hij in 1437 overleed. Gerard van Gulik-Berg volgde zijn oom op als Gulikse hertog en zette de oorlog tegen Gelre voort, en won zelfs de slag bij Linnich (3 november 1444), maar dit was onvoldoende. Ten slotte verkocht hij zijn aanspraken op Gelre aan de Bourgondische hertog Filips de Goede in 1448. Dit betekende het einde van de successieoorlog, al zou Filips de Goede enkele jaren later zijn aanspraken op Gelre doen gelden en het Arnold weer moeilijk maken. Hiermee werd ook de personele unie Gelre-Gulik van 1393 weer verbroken. Al zou Arnold zijn aanspraken op Gulik nooit opgeven, had hij niet de middelen om te trachten deze gewapenderhand op te eisen, zeker toen zijn zoon Adolf van Egmont en Filips de Goede in 1465 gemene zaak tegen hem maakten.

Citeer dit artikel als: Keijsers Peter (2019) Tweede Gelderse Successieoorlog. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/belegeringen/tweede-gelderse-successieoorlog.htm

Gerelateerde berichten

  • Gelderse OnafhankelijkheidsoorlogGelderse Onafhankelijkheidsoorlog Met de Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog wordt de strijd van het hertogdom Gelre tegen de Bourgondische overheersing bedoeld, die plaatsvond in de jaren 1477-1482 en 1494-1499. De oorlog […] Posted in Uncategorized
  • Arnold van EgmontArnold van Egmont Arnold van Egmont was van 1423 tot 1465 en van 1471 tot zijn dood in 1473 hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was de oudste zoon van Jan II, heer van Egmont en Maria van Arkel. Tot […] Posted in belegeringen
  • Beleg van Venlo 1459Beleg van Venlo 1459 Het beleg van Venlo in 1459 vond plaats tijdens de Tweede Gelderse Successieoorlog. Reinoud IV van Gelre was kinderloos gestorven. Daarop kozen de Staten van Gelre de kleinzoon […] Posted in belegeringen
  • Beleg van Venlo 1459Beleg van Venlo 1459 Het Beleg van Venlo in 1459 was een belegering van Venlo tijdens de Tweede Gelderse Successieoorlog.Reinoud van Gelre was kinderloos gestorven. Daarop kozen de Staten van Gelre […] Posted in belegeringen
  • Beleg van Venlo 1480-1Beleg van Venlo 1480-1 Het eersteĀ beleg van Venlo in 1480 door de Gelderse troepen is de eerste van twee belegeringen die de stad heeft ondergaan in dat jaar.Maximilliaan van Oostenrijk had twee jaar […] Posted in belegeringen
  • Beleg van Venlo 1511Beleg van Venlo 1511 Het beleg van Venlo in 1511 is een van de vele belegeringen die de Maasstad Venlo heeft gekend. Toen in 1475 hertog Arnold van Egmont, heer van Gelre stierf, brak voor het […] Posted in belegeringen
  • Beleg van Venlo 1473Beleg van Venlo 1473 Het beleg van Venlo in 1473 was het gevolg van tegenstellingen tussen de verschillende Huizen in de Tweede Gelderse Successieoorlog. Toen Arnold van Egmont in 1472 zijn dood zag […] Posted in belegeringen
  • Beleg van Venlo 1543Beleg van Venlo 1543 Het beleg van Venlo in 1543 was het gevolg van enkele eerdere pogingen van Maximiliaan van Oostenrijk om de stad in te nemen.Nadat in 1473 Karel de Stoute de stad had veroverd op Adolf […] Posted in belegeringen
  • Eerste Gelderse SuccessieoorlogEerste Gelderse Successieoorlog De Eerste Gelderse Successieoorlog, die duurde van 1371 tot 1379, brak uit nadat hertog Reinoud III in 1371 kinderloos stierf. Zijn broer Eduard, die eerder dat jaar in de Slag bij […] Posted in belegeringen
  • TygelerhofTygelerhof De Tygelerhof is een verdwenen boerderij, wellicht zelfs kasteelboerderij, in Arcen. In 1437 wordt de boerderij genoemd als de Hof tot Arcen, die in die tijd werd bewoond door ene […] Posted in Gebouwen in Arcen

Geef een reactie