Eisen Venlose Schippersgilde

Het schippersgilde had een behoorlijke lijst met eisen, voordat iemand lid kon worden. Zoals we zagen hadden in Venlo zo’n 35-50 maasschippers zich verzameld in de “Broderschap van den Heilighen Cruys”. Het gilde diende beschermd te worden, dus moest men voldoen aan strenge voorwaarden.

 • Aanneming als lid kan alleen als de schipper burger van Venlo is.

 • De volledige rechten, op bijvoorbeeld tolvrijdom, gaan pas in als de verschuldigde contributie aan het gilde is betaald.

 • De schipper zal met betrouwbare, goed onderhouden schepen moeten varen, waarin de vracht van de kooplui goed en veilig kan worden geladen en vervoerd.

 • De schippers moeten zich zoveel mogelijk houden aan de met kooplui of factoren (handelaren) gemaakte afspraken waar het betreft de betaling van licenten en tolgelden en de vaartijd.

 • Als het schip is volgeladen moet de schipper zo snel mogelijk afvaren, als het schip niet vol is, mag er maximaal 40 dagen worden gewacht op meer lading.

 • Als de koopman of factor haast heeft, maar het schip is nog niet volgeladen, is er toestemming de vracht met karren over de weg te vervoeren.

 • Als de schipper gereed is om af te varen, moet hij dat aan de koopman of factor melden.

 • Een vreemde schipper mag hier geen vracht laden dan in eigen haven tenzij hij geladen hier is aangekomen.

 • Schippers die het burgerschap van een andere stad hebben aangenomen mogen hier niet laden, ook al zijn ze nog lid van het gilde.

 • Schippers moeten de belangen van de kooplui voorrang geven boven hun eigen affairen en besognes.

 • Als er geen burgerschippers aanwezig zijn maar wel vreemde schippers, dan moeten zij hun lading melden aan het gilde.

 • Overtredingen door kooplui, factors of schippers, burgers zowel als vreemden, zullen beboet worden door de Magistraat van Venlo.

Citeer dit artikel als: Keijsers Peter (2018) Eisen Venlose Schippersgilde. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/bedrijvigheid/eisen-venlose-schippersgilde.htm

Gerelateerde berichten

 • HuurvaardersgildeHuurvaardersgilde Zo'n 40 huurvaarders hadden zich in Venlo verzameld in de “Broderschap van den Hellyghen Geist”. Zij waren als stuurlui en schippersknechten in dienst van de schippers. Er gold een […] Posted in Bedrijvigheid
 • Molenaars- en Olieslagersgilde Sint-BernardusMolenaars- en Olieslagersgilde Sint-Bernardus Het Sint-Bernardusgilde is opgericht in 1429. Vanaf dat jaar mocht niemand in en rondom Venlo malen of olie slaan zonder lid te zijn van het gilde. Ook zij die in de stad granen of zaden […] Posted in Bedrijvigheid
 • SchippersgildeSchippersgilde Het oudst bekende gilde dat werd opgericht, is het Schippersgilde, ofwel de Broederschap van het Heilige Kruis. Volgens historici gaf het Schippersgilde in 1344 de opdracht tot het bouwen […] Posted in Bedrijvigheid
 • Kunstenaarsgilde Sint-LucasKunstenaarsgilde Sint-Lucas Kunstenaarsgilde Sint-Lucas, waaronder begrepen de Goudsmeden, Glazenmakers, Schilders, Beeldsnijders, Borduurstikkers, Klokkengieters (die ook Bussen- (Buksen) en Roodgieters waren (Rood […] Posted in Bedrijvigheid
 • WolweversgildeWolweversgilde Het Wolweversgilde werd opgericht in 1550. Het ambacht wolweven hield in dat de werkman uit wollen garens stoffen weefde. Van deze stoffen werden vervolgens lakens, zeildoeken of kleding […] Posted in Bedrijvigheid
 • NachtwachtNachtwacht De Nachtwacht is een cultureel festival in de binnenstadswijk Q4. Het heeft niets te maken met het wereldberoemde schilderij de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.Het jaarlijks […] Posted in Uncategorized
 • Wederopbouw De wederopbouw in Venlo begon nadat de eerste bombardementen plaatsgevonden hadden tijdens de tweede wereldoorlog, maar eigenlijk kunnen we zeggen dat er pas na de tweede wereldoorlog […] Posted in Wederopbouw, Periodes
 • Beleg van Venlo 1793Beleg van Venlo 1793 Het beleg van Venlo in 1793 luidde het begin in van de Franse Tijd voor de hele streek. De Franse troepen veroverden eerst Blerick op 17 december 1792, en belegerden daarna Fort […] Posted in belegeringen
 • Johannes Evangelista PontanusJohannes Evangelista Pontanus Johannes Evangelista Pontanus, afgeleid van zijn eigenlijke naam Verbruggen, (Messelbroek, 1607 - Averbode, 23 mei 1691) was een Brabants pastoor. Hij trad toe tot de kloosterorde van de […] Posted in bekende venlonaren
 • KaetelaersKaetelaers Vastelaovesvereiniging De Kaetelaers is een Nederlandse carnavalsvereniging uit Steyl, opgericht in 1952.Vlag en embleem van de KaetelaersTijdens de Tweede Wereldoorlog in de winter […] Posted in Carnaval

Geef een reactie