Wolters-van Wylick

De voormalige Drukkerij Wolters-Van Wylick is een monumentaal pand aan de Grote Kerkstraat, in de wijk Rosariumbuurt.

 

In beginsel was dit het eigenlijke weeshuis, maar wordt in de volksmond Drukkerij Wolters-Van Wylick genoemd, naar de laatste eigenaar van het pand. Het naastgelegen pand dat het Ald Weishoès wordt genoemd was eigenlijk een stadsschool, die later, in de 19e eeuw, een Latijnse school herbergde. Eigenlijk zijn beide namen dus verkeerd. Om verwarring te voorkomen, worden beide panden aangeduid met de huidige namen.

 

Door een eerdere schenking van de hof Swenhof te Lobberich in 1577 van het echtpaar Johan de Verwer en Anna Ingenhuys en uiteindelijk hun extra geld in 1588 kon later het pand aan de Grote Kerkstraat als weeshuis worden gebouwd. Het behoorde tot het parochiaat van de tegenovergelegen Sint-Martinuskerk. Het pand bestaat uit vier voorheen aparte woonhuizen, die rond 1600 aan elkaar werden gekoppeld. Bij die koppeling wordt de gehele voorgevel vervangen door een doorlopende gevel. De achterliggende huizen zijn verder intact gebleven. In de 17e eeuw was dit een van de belangrijkste gebouwen in de Venlose binnenstad. Rond 1820 werd het complete pand grondig gerenoveerd. De gevelsteen met het jaartal 1820 wijst dus op deze renovatie, en niet op de daadwerkelijke oprichting van het gebouw. Een verdere aanwijzing van de ouderdom van het gebouw komt van de balken en kapspanten, die meer dan 500 jaar oud zijn. De naastgelegen Latijnse school werd volgens Henri Uyttenbroeck in 1865 verkocht aan het weeshuis. Dat is waarschijnlijk de basis voor de verwarring van beide panden.

 

In 1814 werden alle gasthuizen gecentraliseerd in één instantie, de Burgerlijke Godshuizen. Dit betekent dat onder andere ook het Sint-Jacobsgasthuis, waar bejaarden werden verzorgd, onder deze nieuwe instantie viel. Deze bejaarden werden overgebracht naar het weeshuis, waardoor het vanaf 1820 niet alleen wees-, maar ook bejaardenhuis werd. In 1922 werd het pand door Johannes Kayser uitgebreid met een nieuwe vleugel. Daarnaast restaureerde hij de voorgevel en herbouwde hij de naastgelegen kosterswoning. Dit alles kwam in 1925 gereed. In 1935 werd, wederom naar tekeningen van Johannes Kayser, aan de achterzijde van het pand een nieuwe kapel gebouwd.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het pand flink beschadigd; na aflooop van de oorlog werd het pand slechts gedeeltelijk opgeknapt. De in 1856 uit Tilburg afkomstige Zuster van de Liefde, die tot die tijd de school bestierden, trokken in 1960 uit het pand om het in de jaren 50 voor hen gebouwde Zusters van de Liefdeklooster aan de Mgr. Zwijssenstraat te betrekken.

 

Toen de zusters in 1960 uit het pand wegtrokken, werd het overgenomen door de drukkerij Wolters-Van Wylick. In die jaren wordt het een en ander nog aangebouwd, zodat een gedeeltelijke verbinding met de aan de Lomstraat gelegen boekhandel Wolters wordt gecreëerd. Sinds de jaren 90 staat het pand leeg. Van het door de drukkerij verbouwde pand zijn de meeste achterbouwen gesloopt en resteert alleen nog het eigenlijke pand en de eerder genoemde kapel.

 

De voorgevel is een zogeheten lijstgevel met een breedte van acht traveeën, twee verdiepingen hoog. De acht traveeën bestaan, op de begane grond, uit twee deuren en zes vensters. Deze vensters hebben vroeg-19e eeuwse houten ramen. De rechterdeur geeft toegang tot de vroegere kosterswoning. Deze is tot circa 1960 gescheiden geweest van de rest van het pand en lag tot die tijd iets terug van de weg. De scheiding is nog duidelijk herkenbaar door een verticale bouwnaad in de voorgevel. De andere deur is gedateerd 1920-1930. De gevel wordt afgedekt door een brede, uit 1820 stammende daklijst. In de tweede en zevende travee elk een dakkapel met een zadeldakje.

 

Aan de noordzijde van het pand ligt beneden het maaiveld een tweetal laat-middeleeuwse kelders, haaks op de Grote Kerkstraat. Aan de zuidzijde van het pand, eveneens haaks op de Grote Kerkstraat, een derde kelder. De muren van de meest noordelijke kelder zijn opgetrokken uit baksteen, de andere noordelijke kelder heeft uit mergel opgetrokken muren. Beide hebben de vorm van een tongewelf.

 

De kapel beslaat de gehele hoogte aan de achterzijde van het pand, parallel met de straat. In feite was het dus bereikbaar via de kosterswoning. Op de begane grond bestaat het uit een rechthoekige kapelruimte met een versmald koor aan de noordzijde. Aan de zuidzijde een oksaal op de eerste verdieping, voorzien van een houten balustrade. De overspanning is in zijn geheel opgetrokken uit hout.

 

Momenteel wordt het gehele pand gerenoveerd. Aan de achterzijde verrijst moderne nieuwbouw, die niet vanaf de straatzijde te zien zal zijn. Beiden zullen moderne stadswoningen herbergen. Het monumentale gedeelte krijgt de naam Vennelo, naar de vroegmiddeleeuwse naam van de stad. De nieuwbouw krijgt de naam La Belle Alliance, genoemd naar de vroegere brouwerij aan de Lomstraat.

Zie ook:

 

Ald Weishoès

 

Status: Rijksmonument

Citeer dit artikel als: admin (2012) Wolters-van Wylick. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/architectuur/gebouwen/venlo/wolters-van-wylick.htm

Gerelateerde berichten

  • Ald WeishoèsAld Weishoès Het Ald Weishoês (Oude Weeshuis), een vroeg 17e-eeuws, in Gelderse Renaissancestijl opgetrokken gebouw, ligt op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Kleine Kerkstraat in de Venlose […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • Bastion LichtenbergBastion Lichtenberg Bastion Lichtenberg was een van de vele 17e-eeuwse en 18e-eeuwse vestingwerken rond Venlo.Het bastion lag op de noordwestelijke punt van de vestingwerken, ter hoogte van de […] Posted in forten en bastions
  • De MuntDe Munt De Munt is een kasteel in Tegelen dat heden als klooster met zorginstelling in gebruik is. OntstaansgeschiedenisIn de vroege middeleeuwen werd door het Frankische Rijk een […] Posted in Gebouwen in Tegelen
  • Joodse begraafplaatsenJoodse begraafplaatsen Venlo kent een tweetal Joodse begraafplaatsen:De oude Joodse begraafplaats aan de Broekhofstraat De nieuwe Joodse begraafplaats aan de Ganzenstraat Oude Joodse […] Posted in Gebouwen in Venlo-Zuid
  • Klooster Onze Lieve Vrouwe van LoretoKlooster Onze Lieve Vrouwe van Loreto Het klooster Onze Lieve Vrouwe van Loreto, ook wel Zusters van Liefdeklooster genoemd, is een voormalig klooster in de wijk Meeuwbeemd. De Zusters van Liefde vestigden zich in […] Posted in Gebouwen in Venlo-Noord
  • De PaerdskoelDe Paerdskoel Café De Paerdskoel is een monumentaal pand in Blerick. Het pand is onderdeel van een complex, waarvan het oude raadhuis het meest in het oog springende gedeelte is. In de […] Posted in Gebouwen in Blerick
  • Sur MeuseSur Meuse Sur Meuse is een monumentaal pand in Blerick. Het is een vrijstaand, wit huis dat momenteel dienst doet als café. Het werd in 1705 gebouwd. Het huidige pand is gebouwd op de plek […] Posted in Gebouwen in Blerick
  • Citadel van DamascusCitadel van Damascus De Citadel van Damascus is een groot middeleeuws versterkt paleis in Damascus (Syrië). De citadel maakt onderdeel uit van de oude stad van Damascus, die in 1979 op de werelderfgoedlijst […] Posted in Uncategorized
  • Huize SchreursHuize Schreurs Algemeen Monumentnummer : 37155 Monumentnaam : Huize Schreurs / Vogelsanck Status : Beschermd Complexnummer : Aanwijzingsbesluit : Inschrijving register : 20-04-1971 Kadaster […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • Citadel van BlayeCitadel van Blaye De citadel van Blaye is een complex van 38 hectare gebouwd tussen 1680 en 1689 door de militair architect François Ferry, directeur-generaal van de fortificaties in Guyenne onder toezicht […] Posted in Uncategorized

Geef een reactie