Spanjaertsmolen

De Spanjaertsmolen, ook wel Doyerensemolen genoemd, is een verdwenen watermolen ten noordoosten van de vestingwerken van Venlo.

Wanneer de molen is gebouwd is niet duidelijk. In ieder geval moet dat vóór 1560 zijn geweest. Wel kan worden aangenomen dat, aangezien hij voor de circulatie van het grachtwater moest zorgen, in de 14e of 15e eeuw is gebouwd. Ook werd hij gebruikt als korenmolen. De molen bevond zich op een lunet buiten de stadsmuur, ter hoogte van de Martinuskerk. Deze lunet lag tussen het Galgebastion en bastion Belvedère in. Buiten de gracht lag Fort Beerendonck.

Aan het einde van de achttiende eeuw kwam de molen in bezit van de familie Verzijl, die verder nog een aantal molens in de stad bezat. Uiteindelijk werd de molen op 1 augustus 1829 verkocht aan het Rijk, waarna hij werd afgebroken.

 

Status: verdwenen

Citeer dit artikel als: admin (2012) Spanjaertsmolen. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/architectuur/gebouwen/venlo/spanjaertsmolen.htm

Gerelateerde berichten

  • TichelarieTichelarie De Hoeve Tichelarij was een boerderij in de noordoostelijke bantuin van Venlo. Zowel het bouwjaar als het exacte moment van verdwijnen zijn niet overgeleverd, maar vermoed wordt, […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • LaaghuismolenLaaghuismolen De Laaghuismolen, ook wel Hoogmolen genaamd, is een monumentale voormalige watermolen in de oostelijke Bantuin van Venlo. De molen dateert waarschijnlijk uit 1560 en was een van […] Posted in Gebouwen in Venlo-Oost
  • StadsmolenStadsmolen De Stadsmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Klein Italië.De precieze locatie is af te lezen op een kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de […] Posted in verdedigingswerken
  • LohofsmolenLohofsmolen De Lohofsmolen is een verdwenen watermolen in de binnenstad van Venlo. De molen bevond zich in de tegenwoordige Rosariumbuurt. Volgens Henri Uyttenbroeck lag de molen aan de […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • RoffartsmolenRoffartsmolen De  Roffartsmolen is een verdwenen watermolen in de binnenstad van Venlo. De molen bevond zich in de wijk Kloosterkwartier, aan het eind van een zijstraat van de Parade, Picardie […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • PicardiemolenPicardiemolen De Picardiemolen, ook wel Roffartsmolen genoemd, is een verdwenen watermolen in Venlo.De molen bevond zich in de binnenstad, aan het eind van een zijstraat van de Parade, Picardie […] Posted in verdedigingswerken
  • KranenbreukerhuisKranenbreukerhuis Het Kranenbreukershuis is een monument en industrieel erfgoed in Tegelen. De gemeente Venlo heeft het pand in 2009 aangekocht om behoud van het pand veilig te […] Posted in Gebouwen in Tegelen
  • BoerloBoerlo Kasteel Boerlo was een voormalig kasteel in de Boekend.Het kasteel ontleende zijn naam aan het gebied waarin het lag en werd bewoond door de gelijknamige adellijke familie Van Boerlo. […] Posted in Gebouwen in de Boekend
  • HellmolenHellmolen De Hellmolen is een verdwenen watermolen in Venlo.Over de molen is bekend, dat hij door de Helbeek werd aangedreven. Dit geeft tegelijkertijd aan dat de molen zich bevond aan de […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • PuddingfabriekPuddingfabriek De Puddingfabriek is een historisch pand en gemeentelijk monument aan de Houtstraat in de Venlose binnenstad. Geschiedenis Het pand is van oorsprong een 15e-eeuws koopmanshuis met een […] Posted in Gebouwen in Venlo, Fabrieken

Geef een reactie