Sint-Jozefschool

De Sint-Jozefschool is een monumentaal schoolgebouw in de kern van Tegelen, met op het achtererf een overdekte speelplaats.

 

Ontstaansgeschiedenis

In opdracht van het gemeentebestuur bouwde de Tegelse architect Caspar Franssen in 1916 de Julianaschool, een openbare lagere school, in een strakke stijl die invloeden vertoont van het Neoclassicisme. De windvaan op de centrale dakruiter vermeldt het jaartal 1916. In 1927 ging de school over in handen van de katholieke Sint Martinusparochie, waarna in 1929 enkele uitbreidingen volgden. Later werd de school hernoemd tot Sint Jozefschool.

 

Het vrijliggende gebouw staat op een terrein dat in het zuiden wordt begrensd door de Sint Josephstraat, in het oosten door de Grotestraat (voorheen de N271), in het westen door aangrenzende bebouwing en in het noorden door Plein 1817.

 

De school werd door Franssen ontworpen als modelschool voor het lager onderwijs in Limburg. Later gerealiseerde varianten zijn echter soberder uitgevoerd, zoals in Roermond en Reuver, of nog maar ten dele bewaard gebleven, dan wel gesloopt, zoals in Horst.

 

Kenmerken van het gebouw

Het gedeeltelijk onderkelderde schoolgebouw heeft een langgerekte hoofdvorm met twee korte dwarsvleugels. De hoofdvleugel aan de Grotestraat telt twee bouwlagen met een kapverdieping met een schilddak, met korte dwarskappen. Beide zijvleugels tellen één bouwlaag. Eén met schilddak en één met overstekend zadeldak, Alle daken zijn gedekt met donkerblauwgesmoorde muldenpannen. Het dak van de hoofdvleugel is op de nokeinden bekroond met pironnen. Het pand is opgetrokken uit in kruisverband gemetselde baksteen.

 

Van monumentaal belang zijn onder meer de alom aanwezige kleurrijke lambriseringen in diverse tinten geglazuurde steen en de originele, zwartomrande vloeren met rode plavuizen. Daarnaast bevinden zich in de hal een cassettenplafond en een zwartmarmeren eerste steen met ingebeitelde, vergulde tekst:

“26 juni 1916 Op den honderdjarigen Gedenkdag van het Tractaat van Aken, waarbij Tegelen aan het Koninkrijk der Nederlanden werd toegevoegd, is deze eerste Steen gelegd door den Burgemeester van Tegelen W.R.C. van Basten Batenburg.”

 

Verder in het trappenhuis een keizerlijke trap met hardstenen treden, terrazzo stootranden, een siersmeedijzeren balustrade met houten handlijst, klimmende lambriseringen en een overspannende segmentboog op de verdieping.

 

De speelplaats wordt aan de westzijde afgesloten door een zeer langgerekt, overdekt gedeelte, met een rechthoekige plattegrond en een plat dak met overstek op decoratief gesneden houten klossen.

 

Monumentaal belang

 • Cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling: de ontwikkeling van het openbare en bijzondere onderwijs in Limburg in de eerste decennia van de twintigste eeuw.
 • De overdracht aan de Sint-Martinusparochie illustreert de toenemende invloed van de parochies en het daaraan verbonden onderwijs in parochiescholen.
 • Als modelschool van grote innovatieve waarde voor de typologische ontwikkeling van schoolgebouwen en overdekte speelplaatsen in Limburg.
 • Architectuurhistorische waarde vanwege de vrij late en voor schoolgebouwen minder gebruikelijke toepassing van Neoclassicistische stijlelementen.
 • Ensemblewaarde vanwege de karakteristieke ligging op een goed bereikbare locatie in het centrum van Tegelen, waardoor het object van bijzondere betekenis is voor het aanzien van het centrum van Tegelen.
 • Het gebouw is op hoofdlijnen gaaf bewaard gebleven exterieur van schoolgebouw met overdekte speelplaats en diverse bewaard gebleven elementen in het interieur.
 • Zeldzaamheidswaarde als modelschool en vanwege de overdekte speelplaats, waarvan in Limburg inmiddels nog maar weinig voorbeelden zijn overgebleven.

 

 

Status: Rijksmonument

Citeer dit artikel als: admin (2012) Sint-Jozefschool. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/architectuur/gebouwen/tegelen/sint-jozefschool.htm

Gerelateerde berichten

 • HeggerHegger Boerderij Hegger is een boerderij in Lomm. Hoewel niet het precieze jaartal is vast te stellen, is wel duidelijk dat de boerderij stamt uit het begin van de 19e eeuw. In 1875, als […] Posted in Gebouwen in Lomm
 • MutsaersoordMutsaersoord Mutsaersoord is een herstellingsoord voor volwassenen met een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek en een medisch kinderhuis op de steilrand in Venlo. Het Mutsaersoord was […] Posted in Gebouwen in Venlo-Oost
 • Huize Sint-JanHuize Sint-Jan Huize Sint Jan is een hoekpand en gemeentelijk monument in het innenstadskwadrant Rosariumbuurt. Het pand is in 1927 gebouwd als reclasseringsgebouw met daarboven woningen. Het […] Posted in Gebouwen in Venlo
 • Sint-MartinuskloosterSint-Martinusklooster Het Sint-Martinusklooster is een monumentaal pand aan de Martinusstraat in de binnenstad van Venlo. Het voormalige klooster annex school is een neorenaissancistisch pand, […] Posted in Gebouwen in Venlo
 • Pastorie Sint-AntoniusparochiePastorie Sint-Antoniusparochie De Pastorie van de Antoniusparochie in Blerick is de hoofdzetel van de Blerickse katholieke parochies. De pastorie staat sinds 1971 op de monumentenlijst. Het markante witte pand […] Posted in Gebouwen in Blerick
 • Kapel van Onze Lieve Vrouwe van GenooiKapel van Onze Lieve Vrouwe van Genooi De Kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi is een kleine Rooms-Katholieke kapel in het noorden van Venlo en stamt uit 1423, gebouwd naar het voorbeeld van de kapel van Loreto in […] Posted in Gebouwen in Venlo-Noord, Op reis, Vervoer
 • De LoohofDe Loohof De Loohof (vaak abusievelijk de Looihof genoemd) is een voormalig politiebureau, nu wooncomplex, in de Venlose binnenstad dat van gemeentewege monumentale bescherming […] Posted in Gebouwen in Venlo
 • RomerhuisRomerhuis Het Romerhuis is een goed bewaard gebleven woonhuis met winkel in laat-gotische stijl uit circa 1521 op de hoek Kwartelenmarkt/Wijngaardstraat in de Venlose binnenstad.Het is in […] Posted in Gebouwen in Venlo
 • Duitse SchoolDuitse School De Duitse School is een voormalig schoolgebouw aan de Julianastraat aan de noordoostzijde van de Venlose binnenstad. Het gebouw werd door architect Jacq Grubben ontworpen in […] Posted in Gebouwen in Venlo
 • Citadel van BayonneCitadel van Bayonne De citadel van Bayonne, ook bekend als de citadel Génénral Georges Bergé, is een versterkte verdedigingsstructuur ontworpen door Vauban in 1680 en gebouwd aan het einde van de 17e eeuw, op […] Posted in Forten

Geef een reactie