Leymskamp

De Leymskamp, of Leemkamp, is een verdwenen kasteelboerderij in Belfeld.

De naam van het goed kan verklaard worden door de beide deelwoorden te splitsen: Leym kan worden vertaald tot leem, en een kamp was een open veld in het landschap, vaak wilde gronden. Gezien de betekenis van Belfeld volgens de toponymie is dan ook niet verwonderlijk, dat het hier gaat om een open wit veld in het leem.

Het goed lag ten noordoosten van de huidige wijk Bolenberg. De Tranchotkaart van 1813 laat dit duidelijk zien. Het goed bevond zich op een kamp in driehoekige vorm en heeft vermoedelijk ook enkele bijgebouwen gekend. In 1651 trouwde Jan in de Pas met Meicken in den Leijmkamp. Dertien jaar later wordt wederom melding gemaakt van een huwelijk op het goed, tussen Henricus Peters en Leonarda op den Leimkamp. Verder vermelden de kerkregisters het overlijden van Ruth im Leimkampff. In die tijd was het tamelijk gebruikelijk dat de man de achternaam van de vrouw aannam, zeker als deze een vooraanstaande positie bekleedde.

Wanneer de kasteelboerderij is verdwenen, is vooralsnog niet duidelijk.

Status: verdwenen

Citeer dit artikel als: admin (2012) Leymskamp. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/architectuur/gebouwen/belfeld/leymskamp.htm

Gerelateerde berichten

  • CoonenhofCoonenhof De Coonenhof, of Conenhof, is een boerderij in de buurtschap Hasselt in Velden. Op 24 en 25 juli 1871 vindt aan de Grote Markt in Venlo een openbare verkoop plaats van Kasteel […] Posted in Gebouwen in Velden
  • Nije HuysNije Huys Het Nije Huys is een verdwenen kasteel in Arcen. In de middeleeuwen hoorde Arcen bij het Land van Straelen. Dit kwam in 1064 in bezit van de aartsbisschop van Keulen, waarbij het […] Posted in Gebouwen in Arcen
  • NieuwerfNieuwerf Het Nieuwerf is een verdwenen boerderij in het Belfeldse Geloo.In 1574 wordt het Neien Erven genoemd in een oorkonde, in 1588 wordt het gebied als Nie Erff aangeduid. Op 31 mei 1602 […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • BuxhofBuxhof De Buxhof, of Boxhof, is een verdwenen boerderij in het Belfeldse Geloo. De boerderij bestond in ieder geval al in 1463. In dat jaar wordt het goed, bestaande uit een hoeve, een […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • AdrianussehuisAdrianussehuis Het Adrianussehuis is een boerderij in Belfeld. Het betreft een zogeheten langgevelboerderij en is, getuige de jaartalsteen, gebouwd in 1902. Er heeft echter een voorganger op […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • ‘t Superke‘t Superke 't Superke, ook wel Pand Reinders genoemd, is een verdwenen boerderij in Belfeld. De boerderij werd gebouwd tussen 1860 en 1880 en gold tot voor kort als een van de oudste […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • De RijtDe Rijt De Rijt, is een verdwenen boerderij of kasteelboerderij in Belfeld.Aanvankelijk betrof dit enkel een landbouwperceel. In 1590 getuigen twee eigenaren of pachters van het erf, dat hun […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • GoossensgoedGoossensgoed Het Goossensgoed is een verdwenen boerderij in Belfeld. De boerderij bestond in ieder geval al in 1675. Op 18 november van dat jaar vindt de verkoop naar volmacht van de schepenen […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • LeonardushoeveLeonardushoeve De Leonardushoeve is een boerderij in Belfeld. De boerderij heeft, samen met de Kleine Hoeve oorspronkelijk tot Landgoed Schoneborg behoord, onder de naam Grote Hoeve. Beide […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • RijvershuisRijvershuis Het Rijvershuis is een verdwenen boerderij in het Belfeldse Geloo. De benaming Rievershuijs kwam in ieder geval al voor in 1792, waarbij de boerderij op de Leemhorst, bij een […] Posted in Gebouwen in Belfeld

Geef een reactie