De Rijt

De Rijt, is een verdwenen boerderij of kasteelboerderij in Belfeld.

Aanvankelijk betrof dit enkel een landbouwperceel. In 1590 getuigen twee eigenaren of pachters van het erf, dat hun voorouders een gedeelte van de Reijtt hebben afgestaan voor de aanleg van een weg naar de Maas ter breedte van 3/4 roede, in ruil voor een halve morgen van een kleine aanwas van de gemeente.

In 1615 verkoopt de weduwe van Peter van Erckelantz een gedeelte van een goed in Belffent, die alde Rijt genaamd aan Johan in gen Betaw en Immelen van Lom. In maart 1623 verkoopt Peter van Vendloe een boomgaard, genaamd in de Rijdt aan Johan in die Betauwe en Immel van Lomme. In november van datzelfde jaar verkopen Wilhelm van Eijll, rechtsgeleerde, en Johan Heister hun gedeelte van de halve hof in de Rijdt te Belfeld eveneens aan Johan in die Beetauw en Ummell van Lan (van Lom). Vanaf 1623 is er dus in ieder geval sprake van een woning op het perceel.

In 1661 wordt het goed genaamd de Rijt in het kerspel Belffelt door het Venlose klooster Maria Weide verkocht aan Wilms en Johanna Wolffers. Het klooster had het als gift gekregen van Emerentiana Boermans, zuster binnen het genoemde klooster. De andere helft van de hoeve is op dat moment eigendom geweest van Niclaes in de Beduwe, oom van Emerentiana.

In 1690 draagt ene Peter Hendericx een zekere weerd of bemd gelegen in Belfelt tegen de Reijdt naast een akker, met een erfdienstbaarheidsrecht naar deze weerd over de landerijen, voor een bedrag van 480 gulden Venloos en een vertegenispenning van 1 rijksdaalder over aan ene Jacobus Ronck op den Steijl.

In 1712 verpandt ene Willem Heijnen huis, hof en boomgaard met een totale groote van ongeveer 1 morgen, genaamd In de Rijdt aan de vicaris van Belfeld. In 1737 draagt ene Hendrick Janssen 1/3 deel van een huis en ongeveer 5 morgen akkerland en bemd in de Oude Rijdt gelegen in erfruil over aan zijn broer Geurt Janssen. In 1758 vindt een laatst bekende verpachting plaats van De Rijt. Hoelang het goed nog heeft bestaan, is vooralsnog niet bekend.

Status: verdwenen

Citeer dit artikel als: admin (2012) De Rijt. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/architectuur/gebouwen/belfeld/de-rijt.htm

Gerelateerde berichten

  • Kleine HoeveKleine Hoeve De Kleine Hoeve is een verdwenen boerderij in Belfeld. De boerderij lag in het uiterste zuiden van Belfeld. Vermoedelijk was ze vanaf de stichting verbonden aan de Onderste Hof in […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • BuxhofBuxhof De Buxhof, of Boxhof, is een verdwenen boerderij in het Belfeldse Geloo. De boerderij bestond in ieder geval al in 1463. In dat jaar wordt het goed, bestaande uit een hoeve, een […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • De Schans 1De Schans 1 De Schans is een oude boerderij in Arcen. In de tweede helft van de 17e eeuw moet er aan de Schans, binnen de vesting een grote boerderij hebben gelegen. Beheerder van de […] Posted in Gebouwen in Arcen
  • WolweversgildeWolweversgilde Het Wolweversgilde werd opgericht in 1550. Het ambacht wolweven hield in dat de werkman uit wollen garens stoffen weefde. Van deze stoffen werden vervolgens lakens, zeildoeken of kleding […] Posted in Bedrijvigheid
  • Filips II van SpanjeFilips II van Spanje Filips II, geboren te Valladolid op 21 mei 1527, was heerser over Castilië en Aragón (samen Spanje), Napels, Sicilië, de Spaanse Nederlanden en Portugal. In elk van deze landen had hij een […] Posted in belegeringen
  • Citadel van OléronCitadel van Oléron De citadel van Château-d'Oléron is een fort dat is gebouwd tussen 1630 en 1704, om het zuidelijke deel van het Franse eiland Oléron te verdedigen tegen aanvallen. Sinds 1929 staat de […] Posted in Uncategorized
  • WinkelhofWinkelhof De Winkelhof is een verdwenen boerderij in Belfeld. In 1713 worden door broer en zus Van Afferden twee goederen, genaamd de Crouwel en Cockersen Hoven onder Sevenum verborgd aan […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • NieuwerfNieuwerf Het Nieuwerf is een verdwenen boerderij in het Belfeldse Geloo.In 1574 wordt het Neien Erven genoemd in een oorkonde, in 1588 wordt het gebied als Nie Erff aangeduid. Op 31 mei 1602 […] Posted in Gebouwen in Belfeld
  • Martinuskerk VenloMartinuskerk Venlo De Grote of Sint Martinuskerk ligt aan de Grote Kerkstraat in de  Venlose binnenstad. Het huidige grondplan van deze driebeukige gotische hallenkerk kwam tot stand tussen 1410 en 1610. De […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • GremiGremi Gremi is een 16e-eeuws monument - de koninklijke citadel en de kerk der Aartsengelen - in de Georgische plaats Kakheti. Het huidige complex is wat rest van wat ooit een bloeiende stad was […] Posted in Uncategorized

Geef een reactie