Citadel van Venlo

De citadel van Venlo, beter bekend onder de naam Fort Sint-Michiel, is een oud fort aan de oever van de Maas. Het fort werd oorspronkelijk aangelegd door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Door de eeuwen heen is deze plek vaak het strijdtoneel geweest van schermutselingen, met als inzet de inbezitname van de vesting Venlo.

Fort Sint-Michiel op een kaart uit 1810

Al in de Romeinse Tijd lag hier een versterking. Later, ten tijde van de Merovingen, moet hier ook weer een nederzetting hebben gelegen, getuige recente opgravingen die restanten van een hutkom uit de vijfde eeuw lieten zien. Alexander Farnese, de hertog van Parma, liet hier aan het einde van de zestiende eeuw een schans bouwen. Circa een halve eeuw later bouwden de Spanjaarden op dezelfde plek een fort. Op 29 september 1641, Sint-Michaƫlsdag, werd begonnen met de werkzaamheden. Vanwege deze datum werd het vijfpuntige fort al snel Fort Sint-Michiel gedoopt.

Bijna 250 jaar heeft de citadel bestaan. Enkele keren werd er naarstig gebouwd en aangepast, onder andere door de Fransen en Belgen. Rond 1870 werd de vesting Venlo opgeheven, en daarmee ook het fort. Delen van de citadel bleven echter nog bestaan tot de jaren ’30 van de 20e eeuw. Tussen 1910 en 1913 werd op dezelfde plek de Frederik Hendrikkazerne gebouwd, naar Frederik Hendrik de stedendwinger. De hekpijlers van het originele fort bleven echter overeind, en zijn ook nu nog te bewonderen net binnen de domeinen van de inmiddels opgeheven kazerne.

En nu begint een nieuw hoofdstuk voor het fort. De gemeente Venlo heeft plannen om het gebied te ontwikkelen tot leisure en pleasure locatie, onder andere met een Multifunctioneel Centrum (MFC). Of de restanten van het fort de tand des tijds zullen doorstaan, is nu de hamvraag.

In februari 2012 heeft de gemeente een plan gepresenteerd, waarin het noordoostelijk bastion van het Fort Sint-Michiel in volle glorie wordt gereconstrueerd. Andere delen van het fort komen dan terug in het terrein middels zitwanden, glooiingen in het terrein, verbeelding via bestrating en wellicht een (ondergronds) fortmuseum.

 

Op 6 november 2013 werd bekend gemaakt, dat de gemeente het fort toch volledig wil uitgraven. Een week later stemde de raad in met deze wijziging van plannen. Hierbij werd een plan gepresenteerd om het fort te integreren in een Cradle2Cradle-businesscase rondom het Kazernekwartier.

Citeer dit artikel als: admin (2011) Citadel van Venlo. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/Citadel-van-Venlo