Archives:

Prinsessesingel

De Prinsessesingel ligt in het eerste kwadrant Klein Italië in de binnenstad van Venlo. De straat loopt vanaf de Roermondsepoort in westelijke richting naar de Professor Gelissensingel. Tijdens de slechting van de vestingwerken van Venlo werd aan deze zijde van de binnenstad het zogeheten Brugplan opgesteld, waarmee wordt bedoeld dat er een spoorbrug werd aangelegd • Read More »


Walenbrug

De Walenbrug was als verbindingsbrug tussen de wal en De Weerd onderdeel van de vestingwerken van Venlo.   Onder de wal bij de Tegelpoort lag de poterne Walenpoort, die in de laatste dagen van zijn bestaan als entrepôt diende. Deze poort mocht, in tegenstelling tot de andere poorten en poternes, enkel door militair personeel worden • Read More »


De Tol

In 1842 was De Tol een zogeheten langgevelboerderij met halverwege het pand aan oostzijde geplaatste aanbouw. De boerderij lag aan westzijde van Fort Ginkel, aan noordzijde van De Roef. Vermoedelijk heeft het pand, naast boerenbedrijf tevens de functie gehad van tolhuis, wat de naam verklaart. De Tol bestond in ieder geval al in 1560. Rond 1870-1880 • Read More »


Zillentoren

Over de Zillentoren bestaan vele raadsels. Zo blijft onbekend waar de naam van de toren vandaan komt. Ook de locatie en de functie zijn niet overgeleverd. Wel staat in de Stadsrekeningen het jaar van voltooiing vermeld: 1496. Citeer dit artikel als: Keijsers Peter (2012) Zillentoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/uncategorized/zillentoren.htm


Toren in Ymmel Schunckens Hof

In 1389 werd volgens de Stadsrekeningen de bouw van de toren in Ymmel Schunckens Hof  voltooid. Vermoedelijk lag de toren aan de stadsmuur in het kwadrant Klein Italië. De toren werd, zoals de naam al zegt, gebouwd in de tuin van een zekere Ymmel Schuncken. Wie deze persoon was blijft een raadsel, evenals de functie • Read More »


Vogelsanxtoren

In 1393 werd op de Vogelsanxtoren een weerhaan geplaatst. Wanneer de toren is gebouwd, blijft onduidelijk, evenals de locatie en de functie. Citeer dit artikel als: Keijsers Peter (2012) Vogelsanxtoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/vogelsanxtoren.htm


Papeterstoren

Van de Papeterstoren is slechts het bouwjaar overgeleverd: 1634. Mogelijk heeft de toren gelegen in het westelijke gedeelte van de vestingstad, in of nabij kwadrant Klein Italië. Hier woonden veel havenarbeiders. Ook kan de toren in het kwadrant Schrixel hebben gelegen. Hier bevond zich in die tijd een armenkerkhof.   (Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas • Read More »


Toren achter Cranveld’s huis

De Toren achter Cranevelds huis is gebouwd in 1401. De locatie en functie zijn niet overgeleverd. Mogelijk verwijst de naam naar het Craneveld, en vermoedt men dat de locatie in het kwadrant Schrixel heeft gelegen. Aangezien de vestingwerken vanaf 1343 zijn gebouwd, is dit waarschijnlijk niet een van de originele torens.   (Bronnen: Frans Hermans: • Read More »


Baerkestoren

Over de Baerkestoren bestaan weinig gegevens. Wel is het bouwjaar bekend: 1387. De locatie blijft een raadsel.   (Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo) Citeer dit artikel als: Keijsers Peter (2012) Baerkestoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/baerkestoren.htm


Amonissetoren

Over deze toren is niet veel bekend. De Amonissetoren lag bij de Keulsepoort en werd in 1608 gebouwd. Het is niet geheel duidelijk of de toren in de stadsmuur lag, of dat het een solitaire toren was.   (Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo) Citeer dit artikel als: Keijsers • Read More »