Archives:

Park Manresa

Park Manresa is een bosachtig park in de oostelijke bantuin op de glooiing van het Maasterras. De Galgeberg in Park Manresa Het park bevindt zich in de wijk Maagdenberg, waar ook tot voor kort het Collegium Marianum bevond. Om deze reden wordt het park ook wel Marianumpark genoemd. De school is intussen verdwenen, maar het • Read More »


Maaswaard

De Maaswaard is een wijk aan de zuidrand van de Venlose binnenstad. De wijk wordt omsloten door de wijken (met de klok mee, beginnend in het noorden) Venlo-Centrum (Klein Italië (van elkaar gescheiden door de N556)), Sinselveld, Hagerhof en de Maas. De wijk is van gemeentewege aan het begin van de 21e eeuw apart benoemd • Read More »


Maasstraat

De Maasstraat is een winkelstraat in de Venlose binnenstad. Oude Maasstraat In het midden van de 14e eeuw lag in de binnenstad al een Maasstraat, met het beginpunt aan de Oude Markt. Destijds liep de straat, via een steegje met de naam Op de Miste, tot aan de Maaspoort. Aan die straat lag ook een • Read More »


Maasschriksel

Het Maasschriksel is een oude straat in het Venlose binnenstadskwadrant Q4. Locatie Het straatje loopt van de Kwietheuvel tot waar het Helschriksel en de Lichtenberg bij elkaar komen. Geschiedenis In de 16e eeuw woonde aan deze straat een explosievenmaker, Jan de Bussenmaecker, die ervoor verantwoordelijk was dat bij een experiment met een nieuw explosief een • Read More »


Maasoeverpark

Het Maasoeverpark is een park in Blerick. Grofweg loopt dit park langs de westoever van de Maas, van de Zuiderbrug, via de Blerickse passantenhaven, naar de Stadsbrug. Het vormt de natuurlijk overgang van de Romeinenweerd in de Raaijweide, en maakt als zodanig onderdeel uit van de Maascorridor. Over het gehele traject zijn Galloway-koeien uitgezet om • Read More »


Maaskade

De Maaskade is een 19e-eeuwse straat in het Venlose binnenstadskwdrant Q4. Locatie De straat loopt in noordelijke richting van de Peperstraat tot aan het Wilhelminapark en is slechts aan één zijde bebouwd, de oostzijde. Evenwijdig met de Maaskade loopt, iets verder richting binnenstad, het Maasschriksel. Geschiedenis Zoals de naam al zegt, is het een kade • Read More »


Maashofpark

Het Maashofpark is een park in de wijk Klingerberg. Het park ligt aan de oostelijke rand van de woonwijk, waar tussen 1985 en 1992 circa 1500 woningen werden gerealiseerd. Het park zelf kreeg een open karakter met vooral veel groen, wandelpaden en een vijver. Verder is in dit park onder andere een sportpark gevestigd. Het • Read More »


Maasboulevard

De Maasboulevard is een recreatief gebied aan de Maasoever in het centrale winkelcentrum van Venlo met terrasjes, een stadspark en een passantenhaven. De boulevard ligt in het kwadrant Klein Italië. Maasboulevard Venlo, Maasstraat Het gebied heeft een oppervlakte van 14.500 m². Een team van architecten heeft het gebied ontworpen, waaronder 2 architecten uit Maastricht (Jo • Read More »


Klein Italië

Klein Italië is het eerste kwadrant in het centrum van de stad Venlo. Jarenlang werd het centrum van de stad als één wijk gezien, maar de laatste jaren wordt weer teruggegrepen naar de wijkindeling uit de tijd toen Venlo nog een vestingstadje was. De stad was in vier kwadranten ingedeeld. De hoofdstraten liepen noord-zuid (Gelderse • Read More »


Maagdenbergplein

Het Maagdenbergplein is een plein in de wijk Maagdenberg in de Nederlandse gemeente Venlo. Voormalig Huize Maagdenberg. Rechts ervan, aan de overzijde van de straat, ligt het eigenlijke plein Het plein is ontstaan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Britse vliegtuigen de stad bombardeerden. De bombardementen waren eigenlijk bedoeld voor de nabijgelegen Fliegerhorst • Read More »