Archives:

Geschiedenis van Velden

Velden is Latijn voor duivelsketel. Het bevat onder meer de buurtschappen Schandelo, Hasselderheide, Hasselt, Solingerhof en Vorst. Velden wordt voor het eerste genoemd in 1144, net als Arcen als onderdeel van Ambt Krieckenbeck.. De heerschappij over Velden werd destijds verdeeld over de heren van Arcen en van Grubbenvorst. Velden behoorde bij het Overkwartier van Gelre • Read More »


Geschiedenis van Lomm

In 2003 werd voor de komst van de hoogwatergeul archeologisch onderzoek verricht, waaruit bleek dat de oudste sporen van nederzettingen in dit gebied vlak langs de Maas hun oorsprong gehad moeten hebben in de IJzertijd (800 voor Christus tot aan de Romeinse tijd). Het dorp Lomm zelf dateert echter uit de Middeleeuwen. Het had geen • Read More »


Geschiedenis van Arcen

In de vroege middeleeuwen behoorde Arcen toe aan het Territorium Straelen en het werd in 1064 door gravin Irmentrudis geschonken aan de Abdij van Siegburg, waarbij het uiteindelijk werd bestuurd door een landvoogd. Rond 1275 werd dit Arnold van Straelen. Omdat hij geen zonen had, werd het voogdijschap vererfd aan zijn oudste dochter Elisabeth, die • Read More »


Truuj Bolwater

Gertruid (Truuj) Bolwater is een historische Venlose figuur die volgens de overlevering door haar heldhaftig optreden een inname van de vesting Venlo voorkwam. Voorgeschiedenis Tijdens een belegering door de troepen van landvoogdes Margaretha van BourgondiĆ« in 1511 slaagde een vaandrig, die een tegen de stadsmuur staande ladder beklom, er bijna in de vesting binnen te • Read More »