Archives:

Valuas

Bructer Valuas of kortweg Valuas is de naam van een legendarische hoofdman van de Bructeren, uitsluitend bekend van een volksverhaal uit Venlo (Limburg). De naam zou een verbastering kunnen zijn van Goliath. De stad Venlo zou in het jaar 96 na Christus gesticht zijn door Valuas (in het Venlose dialect Flujas). Na een verloren oorlog • Read More »


Kasteel Wambach

Kasteel Wambach is een verdwenen kasteel in Tegelen.   Tegenwoordig ligt op deze plek de Wambachgroeve welke een voormalige vuilstortplaats en grindwingroeve is. Vlak bij deze plek ligt de aan de bijbehorende boerderij herinnerende wijk Wambacherhof.   Het kasteel was in feite het jachtslot van kasteel Holtmühle en lag op de steilrand van het oostelijk • Read More »


Vinckenhof

De Vinckenhof was een kasteelboerderij met binnenplaats in de oostelijke bantuin van Venlo.     De herkomst van de naam moet gezocht worden in het vermoeden, dat hier door de Venlose aristocratenfamilie Vinck. Ene Willem Vinck wordt genoemd in de overdrachtsakte van een ander goed, kasteel Wylre van Nicolaas van Nyvenheim, waarin Willem Vinck van • Read More »


Boerlo

Kasteel Boerlo was een voormalig kasteel in de Boekend. Het kasteel ontleende zijn naam aan het gebied waarin het lag en werd bewoond door de gelijknamige adellijke familie Van Boerlo. Het kasteel was op een strategische plaats gebouwd, met rondom het moerassige Saorbrook en het moeras de Wassum. Het bestond waarschijnlijk uit een hoofdgebouw (mogelijk • Read More »


Zwartwaterhof

De Zwartwaterhof is een verdwenen boerderij in de buurtschap ‘t Ven.   De boerderij heeft, gezien de naam, waarschijnlijk gelegen in het huidige natuurgebied Zwart Water. In vroeger tijden vond hier turfwinning plaats, en de boerderij is daarom vermoedelijk de uitvalbasis geweest van waaruit de turfstekers hun werk verrichtten.   Wanneer de boerderij is gebouwd, • Read More »


Zongert

De Zongert is een verdwenen boerderij in de Blerickse wijk Ubroek. Wanneer de boerderij is gebouwd, is niet bekend. Wel werd de Zongert al in 1543 vermeld, als Sondert. Ook is niet geheel duidelijk wanneer de boerderij is verdwenen, maar volgens archiefstukken moest de boerderij plaats maken voor Industriegebied Groot-Boller. De naam Zongert wordt tegenwoordig • Read More »


Zandkamp

Hoeve Zandkamp is een verdwenen boerderij in het Laorbrook in Hout-Blerick.   Veel is over de boerderij niet bekend. Zo is niet helemaal duidelijk wanneer de hoeve is gebouwd, maar vermoedelijk stamt de boerderij uit de 17e of 18e eeuw. In het begin van de 18e eeuw werd de boerderij op de Santcamp genoemd. Het • Read More »


Zand-Arabiëhoeve

De Zand-Arabiëhoeve is een verdwenen boerderij in de Venlose wijk Genooi.   De naam van de hoeve is vermoedelijk afkomstig van het gegeven, dat op die plek een op het Arabisch schiereiland (in vroeger tijden Arabië genoemd) gelijkende zandvlakte moet hebben gelegen. Vanwege de nabijheid van het industrieterrein De Veegtes kan het ook mogelijk zijn, • Read More »


Zalzerskamp

Hoeve Zalzerskamp is een verdwenen boerderij in Blerick.   De hoeve bestond al in 1369, toen een zekere Godert van Saelstat de bewoner van de boerderij was. Uit 1426 stamt een oorkonde waarin Johan van der Zaelstat wordt genoemd. Via verbasteringen is de naam uiteindelijk veranderd in Zalzer. Het achtervoegsel kamp is waarschijnlijk afgeleid van • Read More »


Wylrehof

De Wylrehof is een verdwenen hoeve in de zuidelijke, vroegere bantuin van Venlo.     De boerderij bevond zich aan de weg naar de algemene begraafplaats van de stad, aan de Wylderbeek. Het was een van de oudste Venlose boerderijen. In 1927 werd de boerderij door brand verwoest en gedeeltelijk opnieuw opgebouwd. Momenteel is deze • Read More »