Archives:

Aanvalsfront

Het aanvalsfront is het deel van een vesting dat door de vijand wordt aangevallen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aanvalsfront. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aanvalswerk.htm


Aanvalswerken

Aanvalswerken is de verzamelnaam voor alle werken ten behoeve van het belegeren van een vesting. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aanvalswerken. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aanvalswerken.htm


Aardmortier

Een aardmortier is een put of ingegraven vat, waarin aangebracht een hoeveelheid stenen, die door een springlading in voorwaartse richting wordt uitgeworpen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aardmortier. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aardmortier.htm


Aardrol

Een aardrol is een hoeveelheid grond, uitgeworpen aan de kop van een naderingsloopgraaf, die dekking verschafte en bij het vorderen van het graafwerk steeds verder voorwaarts werd gebracht. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Aardrol. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aardrol.htm


Acces

Een acces is in het algemeen een toegang of doorgang. Dit is in Nederland specifiek gebruikt voor een toegang die door een inundatie voert, in de vorm van een hoog terreingedeelte, dijk, kade, land-, spoor- of waterweg. Wanneer enkele dicht bijeen gelegen accessen de mogelijkheid bieden tot onderlinge steunverlening spreekt men wel van een meervoudig • Read More »


Accespost

Een accespost is een klein verdedigingswerk, aangelegd met het doel het doordringen van een aanvaller over het acces te beletten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Accespost. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/accespost.htm


Affuit

Een affuit is een onderstel voor een vuurwapen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Affuit. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/affuit.htm


Afsnijding

Een afsnijding is een binnen een vestingwerk gelegen verschansing, wal of muur, soms met droge gracht, met het doel een binnengedrongen aanvaller te stoppen. Het werd soms in geval van nood aangelegd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Afsnijding. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/afsnijding.htm


Agger

Een agger is een aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken. Agger en stormtoren (uit: “Histoire d’une forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Agger. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/agger.htm


Ante-murale

Een ante-murale is een vóór de hoofdmuur gelegen lagere muur. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Ante-murale. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/ante-murale.htm