Archives:

Contrescarp

Een contrescarp is een tegenover de escarp gelegen en soms bekleed talud, ook wel buitengrachtsboord; de buitenwaarts ervan gelegen bedekte weg en het glacis worden soms ook tot de contrescarp gerekend. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Contrescarp. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/contrescarp.htm


Contrescarpgalerij

Een contrescarpgalerij kan twee betekenissen hebben: 1. in een contrescarp aangebrachte galerij, voorzien van schietgaten en/of raamopeningen 2. hier te lande ook wel bouwwerk voorzien van een zware gronddekking, aangebracht rond een deel van een torenfort, met het doel dit tegen artillerievuur te dekken contrescarpgalerij (betekenis 1) met dubbele contrescarpkoffer (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) • Read More »


Contrescarpkoffer

Een contrescarpkoffer is een kazemat, aangebracht in een hoek van de contrescarp(muur), voor het bestrijken van de droge gracht. contrescarpgalerij (betekenis 1) met dubbele contrescarpkoffer (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Contrescarpkoffer. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/contrescarpkoffer.htm


Corps de garde

Een corps de garde is een al dan niet versterkt wachtgebouw in een vesting. Dit werd in het Nederlands verbasterd tot kortegaard. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Corps de garde. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/corps-de-garde.htm


Coupure

Een coupure is een doorsnijding of doorgraving in een vestingwal of -muur of van een inundatiekering. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Coupure. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/coupure.htm


Courtine

Een courtine is het deel van een vestingwal of -muur, dat ligt tussen twee rondelen of bastions. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Courtine. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/courtine.htm


Couvre-face

Een couvre-face is een lang en smal aarden buitenwerk gelegen voor de facen van bastions, ravelijnen e.d., om deze te dekken tegen direct vuur. Tevens geschikt voor de opstelling van infanterie. Deze komt sterk overeen met contregarde. contregarde (links) en couvre-face (rechts) (bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Couvre-face. Citadel • Read More »


Crémaillière

Een crémaillière is een redan waarvan, zoals bij een zaagtand, bij een tophoek (saillant) van 90º, de ene schuine zijde (face) korter is dan de andere. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Crémaillière. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/cremailliere.htm


Crochet

Een crochet is een doodlopende zijarm van een loopgraaf of sappe, om daarin te kunnen uitwijken dan wel er troepen en/of voorraden in gereed te stellen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Crochet. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/crochet.htm


Deboucheren

Deboucheren is het uit een gedekte stelling of vestingwerk naar buiten komen van troepen voor een aanval, tegenaanval of uitval. (Bron: Stichting menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Deboucheren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/deboucheren.htm