Archives:

Werf

De Werf is een voormalige loswal aan de Maas, als onderdeel van de Venlose Vestingwerken. In de vestingtijd lag het direct aan het water van de binnenhaven en diende het voor de binnenscheepvaart als loswal. Hoewel het niet direct tot de vestingwerken behoorde, speelde het wel een rol bij belegeringen. De Werf liep van Bastion • Read More »


Touwslagerij

De Touwslagerij was een smalle strook aan de buitenzijde van de vesting Venlo, aan de zuidzijde van de stad. Het lag ter hoogte van het klooster Trans-Cedron, tussen het Bastion Kwaktoren en de Roermondsepoort. Hier werd door een touwslager scheepstouw “geslagen” voor de schippers die in Venlo laadden en losten. Het bevond zich direct aan • Read More »


De Roef

De Roef is een voormalig open strook langs de Maas aan de noordrand van de vesting Venlo. In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de noordelijke vestingwerken, of om de toenmalige • Read More »


De Hamel

De Hamel is een voormalig open veld aan de zuidrand van de vesting Venlo. In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de zuidelijke vestingwerken kon bereiken. Om dit nog verder te • Read More »


Gele Gracht

In de vestingtijd was Venlo omgeven door een dubbele vestinggracht. De Gele Gracht bevond zich aan de zuidzijde van de vestingwerken, als buitenste gracht aan de Enveloppe Reede. Terwijl de binnengracht de bastions direct omsloot, lag de buitengracht om de diverse enveloppes en lunetten om een extra hindernis op te werpen voor eventuele aanvallen. Van • Read More »


Bleek

De Bleek was een blekerij op een lunet in de Venlose Vestingwerken. De Bleek is in ieder geval na 1560 gebouwd. De Spanjaertsmolen, die voor die tijd was gebouwd, lag op dezelfde lunet, ter hoogte van de nu nog bestaande Martinuskerk. De lunet was toegankelijk via het in de stadsmuur aanwezige Kerkep√§√∂rtje, die ook toegang • Read More »


Keelgat

Het Keelgat was een opening in de Venlose Vestingwerken. Het ging hierbij om een zogeheten poterne. Op de lage loswal, destijds ‘t Bat geheten, lag ter versterking van de Maaswal een dubbele couvre-face. Deze diende ter bescherming van de monding van de haven aan de noordzijde van het eiland De Weerd, dat later een schiereiland • Read More »