Archives:

De Staay

De Staay was vanaf de 16e eeuw een boerderij annex veerhuis aan de Maas, bij het 17e-eeuwse Fort Sint-Michiel. Vermoedelijk is de benaming voor het veerhuis afkomstig uit het Latijn en dateert deze van het begin van de Christelijke jaartelling. De Romeinen hadden op de westoever van de Maas een legerplaats, Blariacum genaamd. Op de • Read More »


Ottenmolen

De Ottenmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Rosariumbuurt. De precieze locatie is af te lezen op een kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, even ten oosten van de Helpoort. Venlo had in die tijd twee grachten rond de vestingwerken aangelegd. De Ottenmolen lag op • Read More »


Stadsmolen

De Stadsmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Klein Italië. De precieze locatie is af te lezen op een kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, op de Werf ter hoogte van de Tegelpoort. Vermoedelijk dateert de molen uit de 15e of 16e eeuw. De molen • Read More »


Spanjaertsmolen

De Spanjaertsmolen, ook wel Doyerensemolen genoemd, is een verdwenen watermolen ten noordoosten van de vestingwerken van Venlo. Wanneer de molen is gebouwd is niet duidelijk. In ieder geval moet dat vóór 1560 zijn geweest. Wel kan worden aangenomen dat, aangezien hij voor de circulatie van het grachtwater moest zorgen, in de 14e of 15e eeuw • Read More »


Rijnbeek

De Rijnbeek (Venloos: t Rienke) is een beek aan de noordoostzijde van Venlo, die in de zeventiende eeuw verbonden moest worden met de Fossa Eugeniana.   De beek is aangelegd tussen 1626 en 1629 om de noordoostzijde van de stad Venlo van vers stromend water te voorzien. De bedoeling was om deze Fossa Eugeniana over • Read More »


Piottewei

De Piottewei was een binnenplaats binnen de Venlose vestingwerken, waar gelegerde soldaten in hun vrije tijd konden vertoeven. De Piottewei lag aan de oostzijde van de stadsmuur, ter hoogte van de toren Belverdère en Bastion Belvedère. De wei lag binnen de aan de stadsmuur gelegen Minderbroederskazerne, die dienst deed als opleidingskazerne voor jonge soldaten. Vermoedelijk • Read More »


Munnikemolen

De Munnikemolen was een watermolen  aan de buitengracht van de vestingwerken, tussen de Helpoort en de Martinuskerk. De molen diende om het water uit de Helbeek aan de noordzijde van de Vestingwerken naar de Maas te pompen.  Ook werd de molen bij dreiging gebruikt om het waterpeil in de buitengracht te verhogen. De molen werd • Read More »


Distelmolen

De Distelmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Schriksel in de Venlo. De precieze locatie is af te lezen op een kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, ter hoogte van een groot hoornwerk, dat later verder werd uitgebouwd tot Fort Ginkel. Vermoedelijk dateert de molen • Read More »


Galgebastion

Het Galgebastion was een van de vele 17e-eeuwse en 18e-eeuwse vestingwerken rond Venlo. Het bastion bevond zich aan de noordoostelijke zijde van de stadsmuur, ter hoogte van de Daeltoren, en bood bescherming aan de Martinuskerk en de minderbroederskazerne, waaraan weer de Piottenwei lag, een stukje weiland waar vaak de ingekwartierde soldaten vertoefden. Tegenwoordig is op • Read More »