Archives:

Eg(ge)

Een eg(ge) is een versperring tegen ruiterij, bestaande uit het zo genoemde landbouwwerktuig of een dergelijke constructie van balken en planken en voorzien van scherp gepunte pinnen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Eg(ge). Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/egge.htm


Embrasure

Een embrasure is een schietopening of -sleuf in een borstwering. bank (rechts) en bedding (links) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Embrasure. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/embrasure.htm


Enceinte

Een enceinte is een omwalling van een vesting; ook wel het binnen de omwalling gelegen deel van een vesting. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Enceinte. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/enceinte.htm


Enveloppe

Een enveloppe is een rond de hoofdgracht gelegen doorlopende beschermingswal, waarvan aaneengeschakelde buitenwerken deel kunnen uitmaken. Het was vaak ook voorzien van een bedekte weg. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Enveloppe. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/enveloppe.htm


Epaulement

Een epaulement is een 1. terzijde van een infanterie- of artillerieopstelling gelegen flankdekking of gevechtsopstelling 2. vleugelvormige uitbouw, aangebracht aan de zijkant(en) van een verdedigingswerk (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Epaulement. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/epaulement.htm


Esplanade

Een esplanade is een open vlakte gelegen tussen citadel en stedelijke bebouwing. Citadel (c) met voorgelegen esplanade (e) in Tournai, ± 1745 (uit: “Plans en Relief”, Musée des Beaux Arts, Lille) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Esplanade. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/esplanade.htm


Face

Een face is een naar buiten gerichte schuine zijde van een bastion, ravelijn, flèche, redan of lunet. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Face. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/face.htm


Fascine

Een fascine is een bundel takken of rijshout ter bekleding en versteviging van aarden verdedigingswerken. Later werd dit ook toegepast voor het opvullen van geulen. kandelaars, opgevuld met fascines (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Fascine. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/fascine.htm


Flank

Een flank is een zijde van een bastion die een hoek maakt met de aangrenzende courtine. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2012) Flank. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/flank.htm


Flankement

Een flankement is vuur dat vanuit verdedigingswerken zijdelings kan worden uitgebracht. Dit is nader te onderscheiden in: groot flankement: flankerend vuur ter bestrijking van het terzijde van een verdedigingswerk gelegen terrein, en bij voorkeur reikend tot vóór en achter het naastliggende verdedigingswerk klein flankement: flankerend vuur op de naaste omgeving – grachtsflankement: flankerend vuur ter • Read More »