Archives:

Laboratorium

Een laboratorium is een ruimte in een vestingwerk ten behoeve van het laboreren van munitie. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Laboratorium. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/laboratorium.htm


Laboreren

Laboreren betekent het samenstellen van munitie uit explosieven en andere munitiebestanddelen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Laboreren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/laboreren.htm


Lampgang

Een lampgang is een rond een buskruitmagazijn gelegen gang, met nissen voor plaatsing van verlichtingsmiddelen, die om redenen van veiligheid d.m.v. glas van het magazijn zijn gescheiden. Het wordt ook wel lichtgang of spouwgang genoemd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Lampgang. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/lampgang.htm


Landweer

Landweer kan een aantal betekenissen hebben: 1) Doorgaande aarden wal in het terrein, veelal met een gracht en voorzien van een doornenhaag, dienende ter beveiliging van een landstreek. 2) Reserveleger van vrijwilligers of dienstplichtigen. Deze reservestrijdkrachten moesten vaak om de zoveel jaar op herhalingsoefening. Het doel van een landweer naast de reguliere krijgsmacht is om • Read More »


Lepelblijde

Een lelelblijde is een blijde die isĀ  voorzien van een lepelvormige slingerarm. lepelblijde (links) en slingerblijde (rechts) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Lepelblijde. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/lepelblijde.htm


Linie

Een linie is een ongeveer lineair stelsel van doorgaande, aaneengeschakelde of anderszins samenhangende verdedigingswerken, veelal voorzien van hindernissen zoals inundaties, grachten, prikkeldraadversperringen, mijnenvelden en tankhindernissen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Linie. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/linie.htm


Loopgraaf

Een loopgraaf is een doorgaande uitgraving als gevechtsopstelling of verbindingsgang voor troepen, of ten behoeve van het vervoeren of opslaan van voorraden munitie enz. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Loopgraaf. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/loopgraaf.htm


Luistergang

Een luistergang is een onderaardse gang in een verdedigingswerk ten behoeve van het beluisteren van vijandelijke activiteiten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Luistergang. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/luistergang.htm


Lunet(te)

Een lunet(te) is een klein verdedigingswerk met twee facen en veelal korte flanken; doorgaans in de keel open. Soms wordt het ravelijn of halve maan genoemd, en in Zuid-Nederland brilschans genoemd.   lunetten (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Lunet(te). Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/lunette.htm


Machicoulis

Een machicoulis is een uitgekraagde gaanderij op een stads-, vesting- of kasteelmuur, voorzien van schietopeningen in de vloer, tevens dienende voor het werpen van kokende olie, stenen e.d. op zich aan de voet van de muur bevindende aanvallers; ook wel hordijs, pekneus of werpgang genoemd. weergang, kantelen en machicoulis op een vestingmuur (Bron: Stichting Menno • Read More »