Archives:

Haakbus

Een haakbus is een middeleeuws handvuurwapen, voorzien van een haak ter bevestiging aan een vestingmuur. Het wordt ook wel gebruikt in het veld, bevestigd op een verplaatsbare ondersteuning. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Haakbus. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/haakbus.htm


Haha

Een haha is een obstakel, veelal in de vorm van een brede uitdieping, zo veel mogelijk onopvallend aangebracht in een droge gracht of in een onderaardse gang, bedoeld om de doorgang van een vijand op een voor hem onverwachte plaats te blokkeren. Opmerking: de naam is ontleend aan het Frans en verklaard als uitroep van • Read More »


Halfbastion

Een halfbastion is een vierhoekige uitbouw van de wal van een verdedigingswerk, in de vorm van een linker of rechter helft van een heel bastion. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Halfbastion. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/halfbastion.htm


Halve maan

Een halve maan is een in de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting, dienende tot dekking van de saillant van een bastion of ravelijn. De benaming is ontleend aan de naar binnen gebogen achterzijde (keel). Deze naam wordt soms ten onrechte gebruikt voor een ravelijn. halve manen (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel • Read More »


Haxokazemat

Een haxokazemat is een op de vestingwal gebouwde kanonkazemat, aan de achterzijde open ten behoeve van de afvoer van kruitdamp; genoemd naar een Franse vestingbouwkundige Haxokazemat (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Haxokazemat. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/haxokazemat.htm


Hol en bom

Hol en bom wil zeggen: een zodanige toestand van een bevroren (inundatie-)watervlak dat er afwisselend (te) weinig water (hol), of (te) veel water (bom) onder het ijs komt te staan, waardoor dit onbetrouwbaar is. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Hol en bom. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/hol-en-bom.htm


Holtraverse

Een holtraverse is een traverse waarin zich een ruimte bevindt voor gebruik als schuilplaats, bergplaats of kazemat. Het wordt ook wel kazemattraverse genoemd. holtraverse (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Holtraverse. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/holtraverse.htm


Hoofdschootsrichting

Een hoofdschootsrichting is de voornaamste schootsrichting van een batterijartillerie, afzonderlijk stuk geschut of mitrailleur; nauwkeurig vastgesteld en uitgangspunt voor aangeven van zijdelingse richting. Dit werd vroeger ook rooilijn genoemd. hoofdschootsrichtingen (vanaf een gebastioneerd verdedigingswerk) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Hoofdschootsrichting. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/hoofdschootslijn.htm


Hoofdwacht

De hoofdwacht is een centraal gelegen wachtgebouw in een vesting of garnizoen, van waaruit alle wachten worden geregeld. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Hoofdwacht. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/hoofdwacht.htm


Hoofdwal

Een hoofdwal is een doorlopende wal rond een vesting, zonder de voorwerken of buitenwerken, ook wel stadswal of kapitale wal genoemd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Hoofdwal. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/hoofdwal.htm