Archives:

Nationaal reduit

Een nationaal reduit is een kringstelling, bedoeld als laatste wijkplaats voor landsregering en krijgsmacht. Het is van zodanige grootte dat dezen zich er langdurig zouden kunnen handhaven. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Nationaal reduit. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/nationaal-reduit.htm


Nevenbatterij

Een nevenbatterij is een batterij, gelegen in de onmiddellijke omgeving van een verdedigingswerk en organisatorisch daartoe behorend. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Nevenbatterij. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/nevenbatterij.htm


Nieuw-Nederlands stelsel

Het Nieuw-Nederlands stelsel is een laat-zeventiende eeuws vestingbouwkundig stelsel, toegeschreven aan Menno van Coehoorn. Het wordt voornamelijk gekenmerkt door grote bastions, met holgebogen flanken die niet haaks op de courtine staan, en door voor de courtines gelegen ravelijnen. Het Nieuw-Nederlands stelsel is  voornamelijk te onderscheiden van het Oud-Nederlandse stelsel door rechte bastionflanken haaks die staan • Read More »


Onderwal

Een onderwal is een voor en onderlangs een vestingwal gelegen borstwering voor geweerschutters, met als doel de voorgelegen gracht frontaal met vuur te kunnen bestrijken. Het wordt ook wel fausse-braye of voorwal genoemd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Onderwal. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/onderwal.htm


Ontleed fort

Een ontleed fort is een zeer groot verdedigingswerk met sterk verspreide, in koepels en kazematten geplaatste wapenopstellingen. Deze opstellingen zijn, soms d.m.v. spoorbanen, ondergronds verbonden met centrale inrichtingen zoals commandopost, magazijnen en legeringruimten. Het betreft een verdere ontwikkeling van de groepsbevestiging, vooral toegepast in de Maginotlinie. Citeer dit artikel als: admin (2011) Ontleed fort. Citadel • Read More »


Ontmantelen

Ontmantelen is het slopen (slechten) van een vestingwerk;  soms ook amoveren genoemd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Ontmantelen. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/ontmantelen.htm


Open vestingwerk

Een open vestingwerk is een vestingwerk dat in de keel niet is voorzien van een wal of muur. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Open vestingwerk. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/open-vestingwerk.htm


Oppidum

een oppidum is een op een hoogte gelegen versterkte stad of burcht van Keltische oorsprong. De Romeinen hebben deze benaming later overgenomen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Oppidum. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/oppidum.htm


Oreillon (Orillon)

Een oreillon of orillon is een ronde uitbouw aan de schouderhoek van een bastion, dienende om op de bastionsflank opgesteld geschut tegen vijandelijk vuur te dekken. Basisvormen van bastions a. Oud-Italiaans; b. Nieuw-Italiaans; c. Oud-Nederlands; d. verbeterd Oud-Nederlands; e. Frans (Vauban, 2e methode); f. Nieuw-Nederlands (Coehoorn)   Citeer dit artikel als: admin (2011) Oreillon (Orillon). • Read More »


Orgel

Een orgel is een valhek ter afsluiting van een poort, bestaande uit aan kettingen hangende, met puntige ijzers beslagen balken; deze konden soms afzonderlijk worden neergelaten, teneinde een kleine doorlaatopening vrij te houden. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Orgel. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/orgel.htm