Archives:

Forten in Europa

[subpages] link naar forten.info Citeer dit artikel als: admin (2011) Forten in Europa. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/uncategorized/forten-in-nederland-2.htm


Palanque

Een palanque is een bekleding van een aarden wal in de vorm van een palissadering. Deze vorm werd oorspronkelijk toegepast bij Hongaarse en Turkse stadsomwallingen en grensposten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Palanque. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/palanque.htm


Palissade

Een palissade is een hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen, ook wel stormpalen genoemd. Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels (uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van forten in Nederland” van Kromhout, 1887) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) • Read More »


Papenmuts

Een papenmuts of bonnet de prêtre of papenkop is een buitenwerk dat in de vestingbouw werd toegepast in de vorm van een dubbele tenaille. Kenmerkend zijn de lange uit elkaar lopende flanken. Een papenmuts moet niet worden verward met een Zwaluwstaart, waarvan de flanken in tegenovergestelde richting naar elkaar toe lopen. Zwaluwstaart (boven) en papenmuts • Read More »


Parallel

Een parallel is in de vestingbouwkunde een belegeringsloopgraaf die evenwijdig aan het aan te vallen front van een vesting werd gegraven. Bij het benaderen van het aan te vallen front werd achtereenvolgens een eerste, tweede (enz.) parallel aangelegd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Parallel. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/parallel.htm


Penantensluis

Een penantensluis is een meervoudige schotbalksluis waarbij, in verband met de breedte van de waterloop, tussengelegen scheidingsmuren (penanten) zijn aangebracht. Deze zijn voorzien van schotbalksponningen. schotbalksluis (dubbel) met tussenliggende penanten (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Penantensluis. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/penantensluis.htm


Pétard(e)

Een pétard(e) is een in een stevig omhulsel aangebrachte springlading van buskruit, die tegen een muur, poort of dergelijke kon worden geplaatst om deze te vernielen. pétard(e) (foto: P.C. van Kerkum) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Pétard(e). Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/petarde.htm