Archives:

Place de moment

Met een place de moment wordt bedoeld een buiten gebruik gestelde vesting die in geval van nood op korte termijn alsnog voor verdediging geschikt kon worden gemaakt, bij voorbeeld als rustpunt voor een terugtrekkend leger. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)   Citeer dit artikel als: admin (2011) Place de moment. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/place-de-moment.htm


Plongé(e)

Een plongé is een bovenvlak van een borstwering, meestal flauw aflopend in voorwaartse richting ter vermindering van de dode hoek. Soms (eind 19e eeuw) echter flauw oplopend, teneinde een hogere vuurlijn, en daardoor betere dekking tegen vijandelijke waarneming en vuur te verkrijgen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Plongé(e). Citadel Venlo. • Read More »


Plutei

Een plutei is een verrolbaar, soms tuimelbaar uitgevoerd dekkingsscherm voor belegerende infanterie of pioniers. kat (betekenis 2) en plutei (uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Plutei. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/plutei.htm


Polygonaal stelsel

Een polygonaal stelsel is een vestingbouwkundig stelsel waarvan het tracé wordt gekenmerkt door de betrekkelijk eenvoudige veelhoeksvorm met rechte zijden, die worden geflankeerd vanuit caponnières en/of contrescarpkoffers. Het is ontwikkeld in de 18e eeuw naar opvattingen van de Franse vestingbouwkundige Montalembert, als vervanging van het gebastioneerde stelsel.   Schematische weergave van vestingfronten in enkele vestingbouwkundige • Read More »