Archives:

Polygoon

Een polygoon is een veelhoekige meetkundige figuur, vaak toegepast als basisvorm in de vestingbouw. De buitenpolygoon verbindt de saillanten van bastions. De binnenpolygoon is de lijn die de snijpunten van de denkbeeldig verlengde courtines met elkaar verbindt. Citeer dit artikel als: admin (2011) Polygoon. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/polygoon.htm


Polygoonhoek

Een polygoonhoek is de hoek die de buitenpolygoonzijden met elkaar maken. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Polygoonhoek. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/polygoonhoek.htm


Poort

Een poort is meestal een afsluitbare doorgang door een muur of wal van een vestingwerk. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Poort. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/poort.htm


Poortgebouw

Een poortgebouw is een bouwwerk, dat tot doel heeft de in- en uitstroom van personen, goederen en dieren van een bepaald terrein te controleren. Onder meer bij middeleeuwse kastelen kwamen poortgebouwen veelvuldig voor, doorgaans binnen de omgrachting van het totale complex. Ook kennen we poortgebouwen bij omwalde en/of omgrachte steden in de vorm van een • Read More »


Positiefort

Een positiefort is een gedetacheerd fort, gekenmerkt door sterke bewapening en een grote mate van stormvrijheid; hier te lande doorgaans gelegen in niet-inundeerbaar terrein. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Positiefort. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/positiefort.htm


Positiegeschut

Het positiegeschut komt voor in twee betekenissen: 1. geschut voor vuur op grote afstand t.b.v. de verdediging van een positie als geheel, en in het bijzonder voor de bestrijding van vijandelijke artillerie. 2. zwaar geschut dat permanent op de wal van een fort of vesting is opgesteld. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel • Read More »


Pulvertoren

De pulvertoren of kruittoren was de plaats waar tot de 20e eeuw in steden de voorraad buskruit opgeslagen lag. De naam is afkomstig van het oude Nederlandse woord ‘pulver’, wat poeder betekende (Duits:Pulver). De opslag was meestal in een toren. De pulvertoren van Praag Gevreesd werd vroeger een ontploffing van de pulvertoren, zoals gebeurde bij • Read More »


Poterne

Een poterne is een ondergrondse bomvrije gang door een fort of vesting met een functie als (geheime) toegangs- of uitvalspoort maar ook een interne verbinding met andere delen van het vestingwerk kan bieden. Zuidoostelijke poterne in château Puilaurens. Een poterne is, historisch gezien, een secundaire deur of poort, met name in een fortificatie, zoals een • Read More »


Prise d’eau

een prise d’eau is een punt of plaats waar water kan worden ingelaten ten behoeve van een inundatie. Dit kan het meer, de plas of de waterloop zijn waaruit het water wordt betrokken. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Prise d’eau. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/prise-deau.htm


Ravelijn

Een ravelijn is een redanvormig buitenwerk, dat midden voor een vestingfront ligt,  ongeveer driehoekig van vorm. Het dient ter dekking van courtine en toegangspoort, alsmede de schouderhoeken van de naastliggende bastions tegen vijandelijk vuur. ravelijnen (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Ravelijn. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/ravelijn.htm