Archives:

Schans

Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte plek.Schematische Weergave van de schansen tijdens het Beleg van Groenlo van 1597  Schansen werden veel gebruikt tijdens de Tachtigjarige Oorlog als verdediging van strategische plaatsen, zoals riviermondingen, belangrijke aanvoerroutes over land • Read More »


Schanskorf

Een schanskorf is een bij schansaanleg gebruikte cylindervormige korf, waarvan de paaltjes in de bodem konden worden gestoken en die met grond werden gevuld blindering, met toepassing van schanskorven (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Schanskorf. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schanskorf.htm


Schependam

Een schependam is een afdamming of waterkering gevormd door een aantal zinkschepen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Schependam. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schependam.htm