Archives:

Schietgat

Schietgat in Caen met onderaan kanonsopening Een schietgat is een opening in een muur van een kasteel, vesting of bunker waardoor geschoten kan worden op de vijand. Tevens dient het schietgat om relatief veilig de vijand te kunnen bespieden. Omdat voor bespionering een zo klein mogelijke opening gewenst is, heeft de grootte van wapens de • Read More »


Scheurbroek

Een scheurbroek is een ijzeren pin of ander puntig ijzeren uitsteeksel op versperringen zoals palissaden, hekken, muren enz., ook wel toegepast op een beer. De naam ligt voor de hand, aangezien de pin letterlijk is bedoeld als hindernis om niet zonder kleerscheuren genomen te worden. Een andere naam voor scheurbroek is ambosaat. scheurbroeken (Bron:  Stichting • Read More »