Archives:

zwaluwstaart

  Een zwaluwstaart is een buitenwerk dat in de vestingbouw werd toegepast in de vorm van een dubbele tenaille. Kenmerkend zijn de lange naar elkaar lopende flanken. Een zwaluwstaart moet niet worden verward met een papenmuts, waarvan de flanken in tegenovergestelde richting uit elkaar lopen.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin • Read More »


zwalp

Een zwalp is een constructie van planken en balken voor het opleggen van niet in operationeel gebruik zijnde kanonlopen.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) zwalp. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/zwalp.htm


zool

Een zool is een grondvlak van een uitgegraven schietgat, schietgleuf of embrassure.                 (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) zool. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/516-2.htm


zinkschip

Een zinkschip is een vaartuig, gevuld met ballast, bestemd om te worden afgezonken als hindernis, dam of stuw.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) zinkschip. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/zinkschip.htm


ijsversperring

Een ijsversperring is een in een bevroren inundatie of waterloop aangebrachte hindernis, bestaande uit een opengehakte sleuf en verticaal opgezette ijsschotsen. Deze tactiek werkt uiteraard alleen in de winter als het stevig vriest.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) ijsversperring. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/ijsversperring.htm


worst

Een worst is een lange fascine gebruikt ter versteviging van een wal of borstwering rond een gegraven belegeringsbatterij; ook wel batterijworst geheten. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) worst. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/worst.htm


wolzak

Een wolzak is een met wol gevulde linnen zak, die dient als meevoerbare borstwering. Deze beschermt alleen tegen licht geschut. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) wolzak. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/wolzak.htm


wolfskuil

Een wolfskuil is een hindernismiddel bestaande uit een put of kuil met op de bodem aangebrachte puntige palen e.d.; veelal in een aantal bijeen gegroepeerd als doorgaande hindernis.                                 (Bronnen:Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia) Citeer dit artikel als: admin (2011) wolfskuil. • Read More »


weergang

Een weergang is een door een borstwering beveiligde loopgang op een vestingmuur of aan de binnenzijde daarvan.                         (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) weergang. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/weergang.htm


weererker

Een weererker is een kleine naar voren uitstekende voorbouw (erker) aan de muren van kastelen en middeleeuwse burchten, maar ook aan de middeleeuwse vestingwerken (stadsmuren, stadspoorten, weertorens) van steden en weerkerken. De meestal boven de burchtpoort aangebrachte weererker maakte het mogelijk om aankomende geschut van hogere positie uit aan te spreken, maar dienden voor de • Read More »