Archives:

wapenplaats

Een wapenplaats is een plaatselijke verbreding van de bedekte weg, Deze ruimte geeft ruimte voor de opstelling van geschut of als verzamelplaats van militaire troepen binnen een vesting. Troepen en wapens werden hier samengebracht om te hergroeperen of wapens te verdelen. (Bronnen:Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia) Citeer dit artikel als: admin (2011) wapenplaats. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/wapenplaats.htm


waltoren

Een waltoren of muurtoren is een weertoren in een vestingmuur (“wal”) van een stad of kasteel. Het is de middeleeuwse voorloper van het bolwerk of bastion. Vanaf een waltoren kon flankeringsvuur gegeven worden om de muur en het aangrenzend terrein te verdedigen. In een waltoren zaten een aantal schietgaten, vaak ook aan de voet van • Read More »


walstraat

Een walstraat is een onderlangs de eigen zijde van stadsmuur of -omwalling gelegen verbindingsstraat voor het verplaatsen van troepen en materieel. Vaak ook liep een walstraat aan de binnenzijde van bastions of fortificaties.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) walstraat. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/walstraat.htm


walgang

Een walgang is een gang, looppad of rijweg, gedekt gelegen achter de borstwering van de hoofdwal; in de Zuidelijke Nederlanden ook wel terreplein genoemd.   (Bron:Stichting menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) walgang. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/walgang.htm


walaffuit

Een walaffuit is een affuit voor geschut op vestingwallen, onder andere gekenmerkt door de geringe mobiliteit.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) walaffuit. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/walaffuit.htm


wal

Een wal is een dijkvormig verdedigingswerk. De wal bestaat uit een aarden of stenen ophoging rondom eenstad of kasteel, en vormt meestal een doorlopende wal rond een vesting, zonder de voor- of buitenwerken en soms voorzien van een borstwering. De stadswal is in de regel verbonden met bastions. In Nederland zijn na invoering van de • Read More »


wagenburcht

Een wagenburcht is een provisorisch verdedigingswerk gevormd door wagens die zijn opgesteld in een cirkel. Een frappant en illustratief voorbeeld hiervan zijn de wagenburchten die te zien zijn in (cowboy-)films over de kolonisatie van Noord-Amerika. De kolonisten zetten in dergelijke flims hun wagens in een kring van waaruit zij hun have en lijf beschermden tegen • Read More »


wachthuis

Een wachthuis is eenĀ  bouwwerk in een vesting, meestal van steen, en soms versterkt, met de functie van blokhuis of corps de garde.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) wachthuis. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/wachthuis.htm


waaiersluis

Een waaiersluis is een meestal voor inundatiedoeleinden toegepaste sluis, voorzien van onder een rechte hoek waaiervormig met elkaar verbonden deuren van verschillende breedte; deze constructie biedt de mogelijkheid om de sluis tegen de waterdruk in te openen of te sluiten door hydrostatische drukverschillen die met behulp van omloopriolen en schuiven kunnen worden geregeld. (Bron:Stichting Menno • Read More »


vuurreep

Een vuurreep is een met pek of teer overgoten brandende bos stro, bestemd om door de verdedigers op de naderende vijand te worden geworpen.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) vuurreep. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/vuurreep.htm