Archives:

Schans

Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte plek.Schematische Weergave van de schansen tijdens het Beleg van Groenlo van 1597  Schansen werden veel gebruikt tijdens de Tachtigjarige Oorlog als verdediging van strategische plaatsen, zoals riviermondingen, belangrijke aanvoerroutes over land • Read More »


Schanskorf

Een schanskorf is een bij schansaanleg gebruikte cylindervormige korf, waarvan de paaltjes in de bodem konden worden gestoken en die met grond werden gevuld blindering, met toepassing van schanskorven (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Schanskorf. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schanskorf.htm


Schependam

Een schependam is een afdamming of waterkering gevormd door een aantal zinkschepen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Schependam. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schependam.htm


Schietgat

Schietgat in Caen met onderaan kanonsopening Een schietgat is een opening in een muur van een kasteel, vesting of bunker waardoor geschoten kan worden op de vijand. Tevens dient het schietgat om relatief veilig de vijand te kunnen bespieden. Omdat voor bespionering een zo klein mogelijke opening gewenst is, heeft de grootte van wapens de • Read More »


Scheurbroek

Een scheurbroek is een ijzeren pin of ander puntig ijzeren uitsteeksel op versperringen zoals palissaden, hekken, muren enz., ook wel toegepast op een beer. De naam ligt voor de hand, aangezien de pin letterlijk is bedoeld als hindernis om niet zonder kleerscheuren genomen te worden. Een andere naam voor scheurbroek is ambosaat. scheurbroeken (Bron:  Stichting • Read More »


Schietsleuf

Een schietsleuf is een schietopening in een wal of muur, waarvan de bovenzijde niet overdekt is (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Schietsleuf. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schietsleuf.htm


Schildpad

In de vestingbouwkunde kan het woord schildpad een tweetal betekenissen hebben: 1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle zijden dekking verschafte 2. ander woord voor kat (betekenis 2) Kat (betekenis 2) en plutei (uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit • Read More »


Schootsveld

Met schootsveld wordt bedoeld: het  gedeelte van het terrein dat door een wapen onder vuur kan worden genomen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Citeer dit artikel als: admin (2011) Schootsveld. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schootsveld.htm


Citadel van Laferrière

De Citadel Laferrière (Frans: Citadelle Laferrière, ook: Citadelle Henri Christophe of La Citadelle) is een fort op een bergtop in het noorden van Haïti. Het ligt 27 km ten zuiden van de stad Cap-Haïtien. Het is gebouwd door Henri Christophe (later koning Hendrik I) aan het begin van de 19e eeuw, vlak na de Haïtiaanse • Read More »


Beleg van Venlo 1473

Het beleg van Venlo in 1473 was het gevolg van tegenstellingen tussen de verschillende Huizen in de Tweede Gelderse Successieoorlog.   Toen Arnold van Egmont in 1472 zijn dood zag naderen, verpandde hij zijn hertogdom aan Karel de Stoute. Deze was onder andere hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg en zou dus ook Gelre • Read More »