Archives: Historische gebeurtenissen

Overstroming 1993 Pepijnstraat

Onderstaande foto’s mochten we posten van Liesbeth Bouten-Zeetsen, ze komen uit het familiealbum die ten tijde van de overstroming aan de pepijnstraat woonden.           Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Overstroming 1993 Pepijnstraat. Citadel Venlo. http://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/overstromingen/overstroming-1993-pepijnstraat.htm


Ontdekkers en Hervormers

De tijd van ontdekkers en hervormers oftewel de renaissance/reformatie loopt van 1500 tot 1600. Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Ontdekkers en Hervormers. Citadel Venlo. http://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/tijdlijn-geschiedenis/ontdekkers-en-hervormers.htm


Steden en Straten

  Het tijdvak steden en straten oftewel hoge en late middeleeuwen loopt van 1000-1500. Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Steden en Straten. Citadel Venlo. http://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/tijdlijn-geschiedenis/steden-en-straten.htm


Vroege Middeleeuwen

De vroege middeleeuwen oftewel de tijd van de monniken en de ridders loopt van 500-1000 Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Vroege Middeleeuwen. Citadel Venlo. http://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/tijdlijn-geschiedenis/vroege-middeleeuwen.htm


Grieken en Romeinen

De periode van de Grieken en Romeinen oftewel tijdvak 2 loopt van 3000 voor Christus tot 500 Romeins Blariacum Er zijn aanwijzingen dat het Romeinse Blariacum ter hoogte van het huidige Blerick gelegen heeft. Diverse archeologische vondsten wijzen eveneens op de aanwezigheid van de romeinen te Blerick. IJzerttijd Grafheuvels Jammerdaalse Heide Citeer dit artikel als: • Read More »


Prehistorie

De prehistorie oftewel tijdvak 1 loopt tot 3000 voor Christus, dit is het tijdvak van de jagers en de boeren.   Citeer dit artikel als: Brouwers Corina (2016) Prehistorie. Citadel Venlo. http://www.citadelvenlo.org/geschiedenis/prehistorie.htm


Tijdvakken

Op de scholen leert men tegenwoordig de geschiedenis aan de hand van 10 tijdvakken. Deze 10 tijdvakken vormen de basis van deze indeling voor de geschiedenis van Venlo. Tijd van jagers en boeren (~prehistorie): tot 3000 v.Chr. Tijd van Grieken en Romeinen (~oudheid): 3000 v.Chr. tot 500 Tijd van monniken en ridders (~vroege middeleeuwen): 500-1000 • Read More »


Chirurgijnsgilde Sint Cosmas Damianus

Het Chirurgijnsgilde Sint Cosmas Damianus is een voormalig gilde in Venlo. Het was een gilde van heelmeesters, dat in Venlo actief is geweest. In 1575 werd de Universiteit van Leiden opgericht, waarna in de Nederlanden voor het eerst de mogelijkheid was om een opleiding tot medicus te volgen. Daarvoor volgden de medici een opleiding in • Read More »


3kes

De 3kes (voluit Groot-Venloos Vastelaovesgezelschap de 3kes is de jongste carnavalsvereniging van Venlo. De vereniging is opgericht in 2003. Organisatie Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester en secretaris. Anders dan andere carnavalsverenigingen kent deze vereniging geen vorst. De vereniging roept evenmin een prins uit, maar een nar. Deze nar vertegenwoordigt • Read More »


Huzaren van Tegelen

De Huzaren van Tegelen (officieel de Frei-Husaren Von Glasenapp 1760) is een historische vereniging in Tegelen, die de herinnering aan dit regiment levendig wil houden. De vereniging werd statutair opgericht op 4 februari 1996. In de 18e eeuw was Tegelen Guliks grondgebied en het regiment werd in 1760 door Joachim Reinhold baron Von Glasenapp opgericht, • Read More »